Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerEkoloji: 1-Çevre bilimi, Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin bir dalı. 2-Organizmaların birbirleri, fizi

  terimlerEkolojik Niş: 1-Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu. 2-Komün

  terimlerEkosistem: 1-Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü. 2-Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bi

  terimlerEkosistem Hizmetleri: Ekosistemlerin insan toplumlarına fayda sağlayan kaynakların sürekliliğini sağlaması süreçleri.

  terimlerEkosistem Mühendisi: Mevcut habitatları değiştiren ya da yeni habitatlar yaratan yapılar inşa eden.

  terimlerEkoton: 1- Farklı ekosistemlerin kesişme bölgeleridir. Farklı bölgelerin özelliklerinin hepsini taşıdıkları için tür çeşitliliği çok fazladır

  terimlerEksik Baskınlık: Heterozigot fenotipin iki homozigot fenotip arasında bir ara değere sahip olması durumu.

  terimlerEksik Çiçek: İşlevsel erkek organı ya da işlevsel dişi organı olmayan çiçek.

  terimlerEkskresyon: Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması.

  terimlerEkspressivite(İfade Edilebilirlik): Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir kas.

  terimlerEkstrem: Aşırı, son derecede uç noktada.

  terimlerEktoderm: 1-Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur. 2-Embriyo gelişimi sırasında oluşan üç tabakadan en

  terimlerEkzergonik: Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon

  terimlerEkzergonik tepkime: Enerji açığa çıkaran tepkime.

  terimlerEkzon: Ökaryotlarda, bir polipeptidin bir kısmını kodlayan bir DNA molekülü kısmı.

  terimlerEkzositoz: Ökaryotik hücrelerde kofulların hücre zarı ile kaynaşarak içerdikleri salgı, atık, vb. maddeleri hücre dışına vermesi.

  terimlerEkzotoksin: Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir.

  terimlerElektroforesis: DNA parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu karışımlarından ayrıştırmakta kullanıla

  terimlerElektrolit: Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.

  terimlerElektromanyetik spektrum: Işığın dalga boylarına göre sıralanması.

  terimlerElektron: Atomun yapısında bulunan negatif yüklü parçacık.

  terimlerElektron Taşıyıcı Sistem: Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi.

  terimlerElement: Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 10

  terimlerEmbolus: Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık.

  terimlerEmbriyo: 1-Bir organizmanın gelişmesinin erken evresinde yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı taslağı. 2-Bir organizmanın gelişmesinin il

  terimlerEmbriyonik Kök Hücre (ESC): Blastosistdeki çok potansiyelli bir hücre.

  terimlerEmilim: Yapı taşlarına ayrılan besinlerin vücudun çeşitli bölgelerine taşınmak üzere sindirim kanalının epitel hücrelerinden kana geçmesi olay

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın