Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Ekoloji:1-Çevre bilimi, Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin b devam

terimler Ekolojik Niş:1-Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisi devam

terimler Ekosistem:1-Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü. 2-Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışveri devam

terimler Ekosistem Hizmetleri:Ekosistemlerin insan toplumlarına fayda sağlayan kaynakların sürekliliğini sağlaması süreçleri. devam

terimler Ekosistem Mühendisi:Mevcut habitatları değiştiren ya da yeni habitatlar yaratan yapılar inşa eden. devam

terimler Ekoton:1- Farklı ekosistemlerin kesişme bölgeleridir. Farklı bölgelerin özelliklerinin hepsini taşıdıklar devam

terimler Eksik Baskınlık:Heterozigot fenotipin iki homozigot fenotip arasında bir ara değere sahip olması durumu. devam

terimler Eksik Çiçek:İşlevsel erkek organı ya da işlevsel dişi organı olmayan çiçek. devam

terimler Ekskresyon:Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması. devam

terimler Ekspressivite(İfade Edilebilirlik):Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir devam

terimler Ekstrem:Aşırı, son derecede uç noktada. devam

terimler Ektoderm:1-Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur. 2-Embriyo g devam

terimler Ekzergonik:Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon devam

terimler Ekzergonik tepkime:Enerji açığa çıkaran tepkime. devam

terimler Ekzon:Ökaryotlarda, bir polipeptidin bir kısmını kodlayan bir DNA molekülü kısmı. devam

terimler Ekzositoz:Ökaryotik hücrelerde kofulların hücre zarı ile kaynaşarak içerdikleri salgı, atık, vb. maddeleri h devam

terimler Ekzotoksin:Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir. devam

terimler Elektroforesis:DNA parçacılkları ya da proteinler gibi iri molekülleri, benzeri moleküllerle birarada bulunduğu k devam

terimler Elektrolit:Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağla devam

terimler Elektromanyetik spektrum:Işığın dalga boylarına göre sıralanması. devam

terimler Elektron:Atomun yapısında bulunan negatif yüklü parçacık. devam

terimler Elektron Taşıyıcı Sistem:Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi. devam

terimler Element:Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan devam

terimler Embolus:Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık. devam

terimler Embriyo:1-Bir organizmanın gelişmesinin erken evresinde yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı tasl devam

terimler Embriyonik Kök Hücre (ESC):Blastosistdeki çok potansiyelli bir hücre. devam

terimler Emilim:Yapı taşlarına ayrılan besinlerin vücudun çeşitli bölgelerine taşınmak üzere sindirim kanalının ep devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın