Eğitim Siteleri
23 Ekim 2016 Pazar

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüEsnaf : İster gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabi... devam et

  terimler sözlüğüEsnaf Kefalet Kooperatifleri : Türk esnafı ve sanatkârlarının, finansman ihtiyacını, dolaylı — dolays... devam et

  terimler sözlüğüEsnek Çalışma : İşin niteliği ve yapısına göre, gerek çalışma zamanları, gerekse mekân... devam et

  terimler sözlüğüEtkilenme Bölgesi : 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre, öngörünüm ve geri görünüm bölgeler... devam et

  terimler sözlüğüEtkinlik : Bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedefl... devam et

  terimler sözlüğüEtnik Ayniyet : Bir etnik gruba sempati beslemek, manevî yakınlık hissetmek veya onun ... devam et

  terimler sözlüğüEtnik Farklılık : Bir grubun, diğerlerinden farklı kültürel, dinî ve/veya ırkî özellikle... devam et

  terimler sözlüğüEtnik Grup : Farklı kültürel kimliği sebebiyle bazı toplumlarda sistematik olarak a... devam et

  terimler sözlüğüEv : Yalnız bir ailenin oturabileceği biçim ve büyüklükteki konut.... devam et

  terimler sözlüğüEv Kadını : Bir karşılık ve menfaati olmaksızın, çoğu zaman benimseyerek, başlıca ... devam et

  terimler sözlüğüEvde Bakım : Bakıma muhtaç yaşlıların, fizikî-ruhî-zihnî özürlülerin veya akut ve k... devam et

  terimler sözlüğüEvde Yaşlı Bakımı : Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara, benimsedikleri ve kendilerini rahat ... devam et

  terimler sözlüğüEvlendirme Memuru : Evlendirme işlemini yapmaya yetkili memur.... devam et

  terimler sözlüğüEvrak : Eski dilde varak (kağıt)'ın çoğulu.... devam et

  terimler sözlüğüEvsel Nitelikli Atıklar : Ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, ... devam et

  terimler sözlüğüFaaliyet Raporu : Belediye başkanının, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci m... devam et

  terimler sözlüğüFakirlik Belgesi : Türkiye Cumhuriyetinde muhtarlık tarafından menkul ve gayri menkul mal... devam et

  terimler sözlüğüFay : Yer kabuğundaki gerilme veya sıkışmalar sonucunda tabakalarda, iki tar... devam et

  terimler sözlüğüFaydalanma İlkesi : Ödenen vergi ile yararlanılan kamu hizmetleri arasında karşılıklı bir ... devam et

  terimler sözlüğüFazla Çalışma : Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çal... devam et

  terimler sözlüğüFederal Sistem : Federe devletler ya da eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimi.... devam et

  terimler sözlüğüFederasyon : Aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili işkollarında mevcut sendikalar... devam et

  terimler sözlüğüFek : Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.... devam et

  terimler sözlüğüFen Adamları : Yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadas... devam et

  terimler sözlüğüFenni Mesul : Proje müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki k... devam et

  terimler sözlüğüFeragat : Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme, bir şey istememek. Tok gözl... devam et

  terimler sözlüğüFerağ : Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme.... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Kız Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın