Oyun Siteleri
28 Ekim 2016 Cuma

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüDiğer Kamu Görevlileri : Hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar ve kadrolu veya sözle... devam et

  terimler sözlüğüDisiplin Cezaları : Kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında ... devam et

  terimler sözlüğüDisiplin Cezası : Personelin görevleriyle ilgili kusurlu hareketleri halinde verilmesi g... devam et

  terimler sözlüğüDoğal İşsizlik Oranı : Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayanları ve gönüllü o... devam et

  terimler sözlüğüDoğrudan Temin : İlgili Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından dave... devam et

  terimler sözlüğüDoküman : Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin, takip edilen işlerin kaydedildiği y... devam et

  terimler sözlüğüDolaylı Vergi : Tüketim malları aracılığıyla alınan vergiler, kanuni mükellef tarafınd... devam et

  terimler sözlüğüDolaysız Vergi : Doğrudan doğruya vergi yükümlüsünden alınan vergiler.... devam et

  terimler sözlüğüDolgu : Kara ve su alanlarını birlikte içine alan, çoğunlukla kalıcı olarak in... devam et

  terimler sözlüğüDurum Analizi : 1) Kurumun, “Neredeyiz?” sorusuna cevap arama çalışmasıdır. 2) Kurumun... devam et

  terimler sözlüğüDuyarlı Yöreler : Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültü... devam et

  terimler sözlüğüDüğün Salonu : Düğün ve eğlence amacı ile faaliyet gösteren, kapalı veya açık olarak ... devam et

  terimler sözlüğüDüz Çatı : Eğimi yatay ile 10 derece arasında olan çatı.... devam et

  terimler sözlüğüDüzeltici Faaliyet : 1) Meydana gelen herhangi bir problem sonrası bu problemin tekrarlanma... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleme Ortaklık Payı : Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeş... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleme Ortaklık Payı Oranı : Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarın... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleme Sahası : Sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen saha.... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleme Sınırı : Düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, gene... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleyici Etki Analizi : Yeni düzenlemeler yapılması veya yeni bir birim oluşturulması ihtiyacı... devam et

  terimler sözlüğüDüzenleyici İdari İşlemler : İdarenin bir kural koymak, değiştirmek ya da kaldırmak amacıyla yaptığ... devam et

  terimler sözlüğüDüzenli Depolama : Tıbbı atıkların su, toprak ve hava ortamına zarar vermeyecek şekilde j... devam et

  terimler sözlüğüDüzenlilik Denetimi : Mali denetim ve uygunluk denetimi.... devam et

  terimler sözlüğüEbadlı Kroki : Ada veya parsellerin paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit ed... devam et

  terimler sözlüğüEcrimisil : Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir ... devam et

  terimler sözlüğüEğlence Vergisi : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir alanla... devam et

  terimler sözlüğüEk Ödenek : Bütçe tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödeneğe, ... devam et

  terimler sözlüğüEkoloji : Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki ve etkileşimlerini inc... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   6 7 8 9 10 11 12   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın