Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Ferağ Verme:Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacı devam

terimler Fesh:Bozmak. Hükümsüz bırakmak, geçersiz kılmak. Kaldırmak. devam

terimler Fihrist:İçindekiler ya da katalog. devam

terimler Filiz:Betonarmede, ileride yapılacak eklemeler için beton dökümü sırasında dışta bırakılan demir uçların devam

terimler Finansal Kiralama:Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle tem devam

terimler Fiyat Analizi:İnşaata ilişkin birim maliyetlerinin hesaplanması işlemine verilen ad. Bu işlemde işçilik, makine, devam

terimler Fizibilite:Yapabilirlik, uygulanabilirlik. Karmaşık, büyük projelerin gerçekleştirilmesinden önce, uzun ve ka devam

terimler Flora:Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaşamı. devam

terimler Form:Üzerine veri girişi yapılması amacıyla çeşitli ortamlarda hazırlanmış belge. devam

terimler Fotogrametrik Harita:Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini de gös devam

terimler Frekans:Birim zamanda meydana gelen olay veya hareket sayısı. devam

terimler Fuar/Panayır:Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım veya satış için çeşitli mal veya hizmetle devam

terimler Fuzuli Şagil:Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakati bulunmayan bir ma devam

terimler Gabari:Kimi eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görünüşü çizmeye, hazırlamaya ya da denetlemeye yaray devam

terimler Galeri:Doğalgaz ve elektrik hatları harici diğer alt yapı tesislerinin aynı güzergâhtan geçtiği ortak sis devam

terimler Gayri Sıhhi Müesseseler:Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az devam

terimler Gayrimenkul:Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal. devam

terimler Gazino:Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya açık mekanda faaliyet gösteren, yemekli, müzikli, devam

terimler Gecekondu:İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere uyulmadan, kendisine ait olmayan araz devam

terimler Geçici Depolama:Atıkların bertaraf alanına taşınma ve bertarafından önce, ünite içinde inşa ettirilen birim ve kon devam

terimler Geçici Kabul:Bir inşaatın —tamamen bitmemiş bile olsa— mal sahibi tarafından öngörülen amaca uygun olarak kulla devam

terimler Geçici Olarak Görevden Çıkarılma:Personelin, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan altı aya kadar aylıksız olarak geçici süre i devam

terimler Geçici Personel:İhtiyaç duyulan geçici ve süreli hizmetlerde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müş devam

terimler Geçici Teminat:Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif fiyatı ile gerçekleştir devam

terimler Geçici Tescil:Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla, tapu kütüğüne yapılan te devam

terimler Geçit Hakkı:Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak. devam

terimler Gelir:Hasılat. Genellikle varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira v.b' den elde edilen nakit veya d devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın