Eğitim Siteleri
24 Ekim 2016 Pazartesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüFerağ Verme : Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası... devam et

  terimler sözlüğüFesh : Bozmak. Hükümsüz bırakmak, geçersiz kılmak. Kaldırmak.... devam et

  terimler sözlüğüFihrist : İçindekiler ya da katalog.... devam et

  terimler sözlüğüFiliz : Betonarmede, ileride yapılacak eklemeler için beton dökümü sırasında d... devam et

  terimler sözlüğüFinansal Kiralama : Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın a... devam et

  terimler sözlüğüFiyat Analizi : İnşaata ilişkin birim maliyetlerinin hesaplanması işlemine verilen ad.... devam et

  terimler sözlüğüFizibilite : Yapabilirlik, uygulanabilirlik. Karmaşık, büyük projelerin gerçekleşti... devam et

  terimler sözlüğüFlora : Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaşamı.... devam et

  terimler sözlüğüForm : Üzerine veri girişi yapılması amacıyla çeşitli ortamlarda hazırlanmış ... devam et

  terimler sözlüğüFotogrametrik Harita : Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu olu... devam et

  terimler sözlüğüFrekans : Birim zamanda meydana gelen olay veya hareket sayısı.... devam et

  terimler sözlüğüFuar/Panayır : Belirli yer ve zamanlarda geçici olarak kurulan, tanıtım veya satış iç... devam et

  terimler sözlüğüFuzuli Şagil : Kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya ... devam et

  terimler sözlüğüGabari : Kimi eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görünüşü çizmeye, hazırla... devam et

  terimler sözlüğüGaleri : Doğalgaz ve elektrik hatları harici diğer alt yapı tesislerinin aynı g... devam et

  terimler sözlüğüGayri Sıhhi Müesseseler : Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki,... devam et

  terimler sözlüğüGayrimenkul : Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.... devam et

  terimler sözlüğüGazino : Sahne sanatçılarının çalışabildiği, kapalı veya açık mekanda faaliyet ... devam et

  terimler sözlüğüGecekondu : İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere uyulmadan... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Depolama : Atıkların bertaraf alanına taşınma ve bertarafından önce, ünite içinde... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Kabul : Bir inşaatın —tamamen bitmemiş bile olsa— mal sahibi tarafından öngörü... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Olarak Görevden Çıkarılma : Personelin, kadrosu saklı kalmak suretiyle, bir aydan altı aya kadar a... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Personel : İhtiyaç duyulan geçici ve süreli hizmetlerde Devlet Personel Başkanlığ... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Teminat : Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, te... devam et

  terimler sözlüğüGeçici Tescil : Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıy... devam et

  terimler sözlüğüGeçit Hakkı : Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için k... devam et

  terimler sözlüğüGelir : Hasılat. Genellikle varlık veya hizmet satışlarından, faiz, kira v.b’ ... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın