Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Ekolojik Denge:İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların büt devam

terimler Ekonomik Analiz:Sosyal fayda analizinin gelir dağılımına etkisinin değerlendirilmemesi durumunda, yapılan analiz. devam

terimler Ekonomik Sınıflandırma:Kapsama dahil kamu idarelerinin gelir ve giderlerinin türleri itibarıyla sınıflandırılması. devam

terimler Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, Elektrik ve Havaga devam

terimler Elektronik Belediye (E-Belediye):Belediye yönetimi ile yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinde enformasyon teknolojilerinin kullanı devam

terimler Elektronik Posta (@):e-mail, e-posta. İki ya da daha fazla kullanıcının, farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzer devam

terimler Emek:İnsanın belli bir amaca ulaşmak üzere giriştiği hem doğal ve toplumsal çevresini, hem de kendi ken devam

terimler Emekli (Tekaüt):Yaşlılıktan — malullükten dolayı veya emekli olma şartlarını yerine getirip emekliliğe ayrılmış ki devam

terimler Emekli İkramiyesi:Emekliliğe sevk dolayısıyla kendilerine emekli sandığından ilk defa emeklilik, adi malullük veya v devam

terimler Emekli Sandığı:Memur ve hizmetli statüsüne sahip devlet personelinin (kamu görevlilerin) sakatlık (malullük), yaş devam

terimler Emeklilik Yaşı:Çalışanların emekliliğe ayrılabilmeleri için şart koşulan asgarî yaş haddi. devam

terimler Emisyon:Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi. devam

terimler Emisyon Envanteri:Belirli bir coğrafi alanda havaya boşaltılan başlıca hava kirleticilerinin listesi. Listeleme mikt devam

terimler Emisyon Standardı:Belli koşullarda belli bir kaynaktan yasal olarak boşaltılabilen azami kirletici miktarı. Boşaltım devam

terimler Emlak:Ev, arsa, bahçe vb. taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul. devam

terimler Emlak Beyan Değeri:Emlak Vergisi kanunu'na göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından devam

terimler Empati:Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o devam

terimler Emsal:Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) devam

terimler Encümen:Belediyenin yürütme organı olup, Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl beled devam

terimler Endüstri Bölgesi:Uygun görülen alanlarda sanayi tesislerinin yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre devam

terimler Enfekte Atık:Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü insan dokusu organları, idrar kaplar devam

terimler Engelli:Bazı özeliklerinden ya da toplumun sosyo-ekonomik koşullarından kaynaklanabilen nedenlerle, toplum devam

terimler Ergonomi:Çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenme devam

terimler Erken Uyarı:Afet riskini engellemek veya bu riskleri azaltma için ya da afete daha etkili müdahaleye imkan ver devam

terimler Esaslı Tadilat:Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve(ya) inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işl devam

terimler Esaslı Tamir ve Tadil:Taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını ve kullanım amacını değiştiren işlemler. devam

terimler Eskalasyon:Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatlarında görülen hızlı artışların sabit birim fiyatlarla ihal devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın