Eğitim Sitesi

Batınilik Nedir? Batınilik Hakkında Kısaca Bilgi

Batınilik Terimi Hakkında Bilgiler

BatınilikTarih Terimi Olarak Batınilik:
Kur'an-ı Kerim'de yer alan kelime ve hükümlerin açık manalarından başka birtakım mecazî manalarının olduğunu ileri süren görüş.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Serdar: Savaş halindeki ordu kumandanına verilen unvan. Serasker de denir. (Serdar-ı Ekrem: Başkumandan) devam et

  box İç Oğlanları: Topkapı, Galata, İbrahim Paşa ve Edirne saraylarına alınıp, türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlerdir. Bunlar devam et

  box Cenup: Güney devam et

  box Tasavvur: Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde canlandırma. devam et

  box Oditoryum: Antik Roma'da ozanları dinlemek üzere toplanılan yer. devam et

  box Mahalle Mektebi (Sübyan Mektebi): Osmanlı Devleti'nde temel dinsel bilgilerin verildiği eğitim kurumlarıdır. Çocuklara Kuran'ı okuyup yazacak kadar okuma-yazma ve basit matematik hesa devam et

  box Sekban: 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda, ordunun sınır boylarında görev yapan bir asker sınıfı.(Halk arasında bunlara Seymen de denirdi). 2. Osmanlı İmparator devam et

  box Saltanat: Hükümdarlığın hanedan ailesine ait olduğu yönetim sistemi. devam et