Eğitim Sitesi

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

  terimler(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current): Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arasında ihmal edilebilir empedanslı arıza sonucu meydana gelen akı

  terimlerAbone (Müşteri): TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kanuni temsilci, Görevli Şirketler, ayrıcalıklı Şirket

  terimlerAbone İştirak (Katılım) Bedelleri: a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir). b- Tesis Katılım Bedeli olarak adıgeçen abonelerden al

  terimlerAçık Devre: Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapalı devre denir.

  terimlerAkarsu Santralı: Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüdür.

  terimlerAkım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdır.

  terimlerAktif Enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilir.

  terimlerAktif Güç: Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür.

  terimlerAktif Hasılat: Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)

  terimlerAl: Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anlaşmaya varılmış olan günlük minimum enerji alım miktarı.

  terimlerAlçak Gerilim (AG): Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup, kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000

  terimlerAlıcı (Almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.

  terimlerAlınabilir Güç: (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi bir zamanda bir üretim tesisinin çalıştırılabileceği kapa

  terimlerAlışılagelmiş Çalışma Akımı: (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışılagelmiş süre olarak tasarımlanan belirli bir sürede çalışma

  terimlerAlternatif Akım (AC): Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.

  terimlerAna Kolon Hattı: Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım noktasına (ana tablo,sayaç) kadar olan besleme hattıdır.

  terimlerAnahtar (Şalter): Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.

  terimlerAnerji: Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerjidir.

  terimlerAni Puant: Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüdür.

  terimlerAnma Gerilim: (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif edildiği gerilimdir.

  terimlerArıza Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

  terimlerAşırı Akım (Overcurrent): Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirme yeteneğidir.

  terimlerAşırı Yük Akımı (Overload current of circuit): Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.

  terimlerAydınlatma Kullanımı: Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : Aydınlatma türlere ayrılır; ampullerle, gaz deşarjlı tüplerle (

  terimlerAyırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

  terimlerAyırma (İsolation): Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tamamı veya bir bölümünü bütün elektrik enerjisi kaynakl

  terimlerBağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ): Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üretim şirketinden bağımsız lisanslı bir şirket.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Elektrik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 401

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın