Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Bucellari:Roma İmparatorluğu'nda bucella (=asker maaşı) alan silahlı birliklere verilen ad. devam

terimler Buluntu:(İng. Find): Arkeolojik kazılardan elde edilen insan elinden çıkma, taşınabilir eşyalara verilen i devam

terimler Büst:İnsanın vücudunun başını ya da göğüsten yukarısını gösteren heykel. devam

terimler Caput Mundi:Latince'de dünyanın başkenti anlamına gelen sözcük. devam

terimler Caracalla:M.S. 211-217 yıllarında Roma İmparatoru. devam

terimler Cardo:Roma şehirciliğinde, kentin orta yerinde decumanus ile kesişen kuzey-güney caddesine verilen ad. devam

terimler Cartularius:Kamuyu ilgilendiren anlaşma sözleşme benzeri belgeleri koruyan kilise görevlilerine verilen ad. So devam

terimler Cavea:Bir tiyatroda izleyicilerin oturduğu kademeli bölüme verilen ad. Genellikle yamaçlara yaslanan cav devam

terimler Cella:Tapınağın içinde tanrı heykelinin korunduğu kutsal bölüme verilen ad. devam

terimler Cenotaphe:Ünlü kişilerin anısına dikilmiş fakat içine gömü yapılmamış boş mezar-anıtlara verilen ad. devam

terimler Censor:Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, önceleri yurttaşların daha sonraları ise senatörlerin listeler devam

terimler Centuria:'Patrici' ya da 'Pleb', her sınıftan insanın servet dilimlerinin ölçüt olarak alınarak beş sınıfa devam

terimler Centurion:Bir centuria'ya, yani 100 kişilk bölüğe komuta eden subaylara verilen ad. devam

terimler Cicero:M.Ö. 63 yılında konsül olmuş, Romalı ünlü hatip ve devlet adamı. devam

terimler Civitas:Roma İmparatorluğu'nda duruma göre şehir ya da devlet anlamlarında kullanılmıştır. devam

terimler Civitas Senatus:Roma İmparatorluğu'nda, kent sınırları içinde hukuken örgütlenmiş özgür insanlar kuruluna verilen devam

terimler Client:Bir yurttaşın koruması altında bulunup ona hizmet etme yükümlülüğüyle bağlanmış, sığıntı ya da yan devam

terimler Colon:Roma İmparatorluğu'nda kuramsal olarak özgür ama fiilen işlediği toprağın kiracısı durumundaki köy devam

terimler Columna Caelata:Üstü kabartmalı sütun. devam

terimler Comes:Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde imparatorun maiyetinden bazı kişilere verilen ad. Daha son devam

terimler Comitatenses:Roma İmparatorluğu'nda bir savaş alanından diğerine kolaylıkla aktarılabilen seyyar birliklere ver devam

terimler Comitia Centuriata:Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, savaş ve barışa karar vermek ve 'Imperium' yetkisine sahip kon devam

terimler Comitia Curiata:Roma'nın krallık olduğu dönemde, yurttaşların curia'lar olarak katıldıkları, her curia'nın tek bir devam

terimler Comitia Tributa:Patrici ve Pleb yurttaşlardan oluşan ve 'Consillium Plebis'in yerini alan meclis. Bu mecliste oyla devam

terimler Commodus:M.S. 180-192 yıllarında Roma İmparatoru. devam

terimler Concillium Plebis:Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde Pleb (=Halk) kurulu ya da halk konseyine verilen ad. M.Ö. 451 y devam

terimler Constantinus:M.S. 306-337 yıllarında Roma İmparatoru. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın