Oyun Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerBucellari: Roma İmparatorluğu'nda bucella (=asker maaşı) alan silahlı birliklere verilen ad.

  terimlerBuluntu: (İng. Find): Arkeolojik kazılardan elde edilen insan elinden çıkma, taşınabilir eşyalara verilen isimdir. Seramik parçaları, heykeller, metal

  terimlerBüst: İnsanın vücudunun başını ya da göğüsten yukarısını gösteren heykel.

  terimlerCaput Mundi: Latince'de dünyanın başkenti anlamına gelen sözcük.

  terimlerCaracalla: M.S. 211-217 yıllarında Roma İmparatoru.

  terimlerCardo: Roma şehirciliğinde, kentin orta yerinde decumanus ile kesişen kuzey-güney caddesine verilen ad.

  terimlerCartularius: Kamuyu ilgilendiren anlaşma sözleşme benzeri belgeleri koruyan kilise görevlilerine verilen ad. Sonraları Papalık sarayında ve Bizans'ta yükse

  terimlerCavea: Bir tiyatroda izleyicilerin oturduğu kademeli bölüme verilen ad. Genellikle yamaçlara yaslanan cavea'ların biçimi, ilke olarak yarım yuvarlakt

  terimlerCella: Tapınağın içinde tanrı heykelinin korunduğu kutsal bölüme verilen ad.

  terimlerCenotaphe: Ünlü kişilerin anısına dikilmiş fakat içine gömü yapılmamış boş mezar-anıtlara verilen ad.

  terimlerCensor: Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, önceleri yurttaşların daha sonraları ise senatörlerin listelerini düzenleyen devlet memurlarına verilen

  terimlerCenturia: 'Patrici' ya da 'Pleb', her sınıftan insanın servet dilimlerinin ölçüt olarak alınarak beş sınıfa ayrıldığı toplumsal ve askeri örgütl

  terimlerCenturion: Bir centuria'ya, yani 100 kişilk bölüğe komuta eden subaylara verilen ad.

  terimlerCicero: M.Ö. 63 yılında konsül olmuş, Romalı ünlü hatip ve devlet adamı.

  terimlerCivitas: Roma İmparatorluğu'nda duruma göre şehir ya da devlet anlamlarında kullanılmıştır.

  terimlerCivitas Senatus: Roma İmparatorluğu'nda, kent sınırları içinde hukuken örgütlenmiş özgür insanlar kuruluna verilen ad.

  terimlerClient: Bir yurttaşın koruması altında bulunup ona hizmet etme yükümlülüğüyle bağlanmış, sığıntı ya da yanaşma konumundaki insanlara verilen

  terimlerColon: Roma İmparatorluğu'nda kuramsal olarak özgür ama fiilen işlediği toprağın kiracısı durumundaki köylü sınıfına verilen ad. Roma İmparat

  terimlerColumna Caelata: Üstü kabartmalı sütun.

  terimlerComes: Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde imparatorun maiyetinden bazı kişilere verilen ad. Daha sonraları bu ünvan 'Kontluk'a dönüşmüştür.

  terimlerComitatenses: Roma İmparatorluğu'nda bir savaş alanından diğerine kolaylıkla aktarılabilen seyyar birliklere verilen ad.

  terimlerComitia Centuriata: Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, savaş ve barışa karar vermek ve 'Imperium' yetkisine sahip konsülleri seçmek de dahil olmak üzere 'Comiti

  terimlerComitia Curiata: Roma'nın krallık olduğu dönemde, yurttaşların curia'lar olarak katıldıkları, her curia'nın tek bir oy kullandığı, yasama yetkisiyle donat

  terimlerComitia Tributa: Patrici ve Pleb yurttaşlardan oluşan ve 'Consillium Plebis'in yerini alan meclis. Bu mecliste oylama, diğer 'Comitia'larda olduğu gibi gruplar hal

  terimlerCommodus: M.S. 180-192 yıllarında Roma İmparatoru.

  terimlerConcillium Plebis: Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde Pleb (=Halk) kurulu ya da halk konseyine verilen ad. M.Ö. 451 yılında yasa çıkarma yetkisini elde etmiştir

  terimlerConstantinus: M.S. 306-337 yıllarında Roma İmparatoru.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın