Eğitim Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAstragal: Yuvarlak profilli, inci dizisi ile süslü silme.

  terimlerAtrium: 1- Antik Roma konutlarında evin bir bölümünü oluşturan, etrafı sütunlarla çevrili avlu. 2- Bir Bizans kilisesine giriş avlusu.

  terimlerAttika: Tepe korniş üzerindeki duvar şeridi. (Çoğunlukla üzerinde yazıtlar ve bezemeler bulunur.)

  terimlerAttika İon Kaidesi: Altta bir plınthos üzerinde aşağıdan yukarıya doğru duran bir torus(topuk),bir scotia(trochilos)ve yine bir torustan oluşan sütun altlığı.

  terimlerAuctorites: Latince'de 'saygınlık' anlamına gelen kelime.

  terimlerAvlu: Genellikle üstü açık iç mekan. Çevrede yapı birimlerinin dizilerek bir bütün meydana getirdiği iç mekân.

  terimlerAvlulu Medrese: İç avlusunun üstü açık olan medreseler için kullanılan bir sanat tarihi deyimi.

  terimlerAyak: Paye, taş ya da tuğladan örülmüş taşıyıcı mimari öğe.

  terimlerAydınlık Feneri: Örtülü iç mekanlara ışık sağlamak için düzenlenmiş bölüm. Genellikle kubbe ya da çatının ortasında daha yüksek ve etrafı camekanlı

  terimlerAyrışkan Diller: Çince ve İngilizce gibi, göreceli olarak az çekimi olan, fakat anlam aktarmak için büyük ölçüde sentaksa (=sözdizimi) ve sözcüklerin konu

  terimlerAziz Epaphra: Kolossai'li (Honaz) rahip Aziz Paulos'un mektuplarını Lykos Vadisi kentlerinde insanlara okuyan kişi ve onları Hıristiyanlığa davet eden aziz.

  terimlerAziz Paulos: Tarsus'da doğmuş ve Hıristiyanlığın yayılmasında çok büyük katkısı olmuş olan aziz.

  terimlerBarbotin: Keramiklerin süslenmesinde kullanılan bir teknik. Doğrudan kabın üzerine (astarsız) yine keramik hamuru yapıştırmak yoluyla bir takım kabar

  terimlerBasileus: Kent devletlerinin ilk yıllarında Yunan krallarına verilen ad.

  terimlerBastiyon: Tunç Devri ve Erken Demir Çağı kalelerinde, sur duvarlarına belirli aralıklarla yapılan gözetleme kulelerinin taban yapısına verilen ad. Bas

  terimlerBaşlık: Çeşitli düzenlerdeki sütun tepeliği.

  terimlerBazilika: Hıristiyanlığa geçişte ve ilk Bizans devrinde oldukça çok sayıda yapılmış bir kilise tipidir. Bu tip yapılar doğu-batı ekseni üzerinde

  terimlerBelirteç: Hiyeroglif yazıda, bir sözcüğün sesini değil, anlamını belirleyen ögeye verilen ad.

  terimlerBema: Tiyatroda sahnenin önündeki platforma verilen ad.

  terimlerBeyzî: Oval

  terimlerBindirme Kemer: (İng. Arch): Bir açıklığın iki yanındaki taşların, birbirlerinin üzerindeki her sırada biraz daha ileriye kaydırılarak, sonunda birbirler

  terimlerBirlik Sikkesi: Aralarında ticari anlaşma olan antik şehirlerin ortaklaşa bastırdıkları ve bu şehirlerde geçerliliği olan para.

  terimlerBizans Dönemi: M.S. 395-1453 yılları arasındaki dönem. Bu Batı Anadolu için 13.yy başına kadar olan dönemi içerir.

  terimlerBoiotia: Orta Yunanistan'da Tunç Çağı Dönemi'nde zenginliği ve gücü ile ünlü bölgeye verilen ad. En önemli kenti Thebai idi.

  terimlerBordür: Kenar, genellikle süslemeli kenar şeriti.

  terimlerBoule: Kent devletlerinde danışma meclisine verilen ad. Bu görevinin yanısıra, parasal konular, savaş ve dış siyaset sorunlarıyla da uğraşan, Halk

  terimlerBouleuterion: Antik Yunan kentinde yönetimle ilgili işlerin görüldüğü meclis binası (Günümüzdeki şehir meclisi ya da senato karşılığı).

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın