Oyun Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAnalemma: Bir tiyatroda cavea'yı iki yandan sınırlayan istinat (=destek) duvarına verilen ad.

  terimlerAndronitis: Hellen evlerinde erkekler için ayrılmış bölüme verilen ad.

  terimlerAnta: 1- Hellen tapınağında cellanın yan duvarlarının uçları. 2- Bir tapınakta Naos yan duvarlarının ucunda yer alan pilastr'a verilen ad. Bir

  terimlerAntefix: Kiremit sıralarının uçlarını tutan süslemeli unsur.

  terimlerAntikite: Yaklaşık olarak İ.Ö. 6. yy. ile ı.S. 3. yy. arasındaki Yunan ve Roma kültürlerine verilen ad.

  terimlerAntiokhia: Büyük Menderes nehri kıyısında Aydın ili, Karacasu ilçesi, Başaran Köyü yakınlarında Hellenistik Dönemde Seleukos Krallığınca kurulmu

  terimlerAntonius: Octavianus (Augustus) ile Roma'yı yöneten ve M.Ö. 30 yılında kendini yılan sokturarak öldüren Mısır kraliçesi Kleopatra'nın ünlü sevgili

  terimlerAoidas: Hymnos'ları yaratan ve şarkı gibi okuyan rahiplere verilen ad.

  terimlerApameia: Afyon Dinar yakınlarında Hellenistik Dönem'de kurulmuş antik kent.

  terimlerApella: Sparta'da Halk Meclisi'ne verilen ad.

  terimlerApollon: Güzelliğin, erdemin, güzel sanatların müziğin ve kahinliğin (falcılık) tanrısı.

  terimlerApsis: 1- Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karşılığı olan, tonoz ya da kubbe ile örtülü bölüm. Kavisli duva

  terimlerAquadükt: Su kemeri.

  terimlerArasta: Çarış, dizi dükkanlar. Bazen önlerinde revak yada karışlıklı sıraların arasında örtü bulunanlar bir tür kapalı çarpı oluştururlar.

  terimlerArchitectura-Mimari: Mimarlığın günümüz dillerin çoğunda kullanılan karşılığı architectura Eski Yunanca ve Latince kökenlidir ve yapı sanatı demektir. Mim

  terimlerArchitrav: (Epistyle ya da Baştaban) Sütunların üstünde bulunan yatay bölüm.

  terimlerAreopagos: Eski Yunanistan'da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad.

  terimlerAri: Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İran kolunu konuşan insanlara verilen ad. Bu terim bir bütün olarak, M.S. XIX. yüzyılın sonlarında, Hint Avrup

  terimlerArkaik Dönem: Eski Yunanistan'da M.Ö. VII.-VI yüzyıllara denk gelen döneme verilen ad. Bu dönemde Marksistlerin 'Köleci Toplum' adını verdikleri şehir-devl

  terimlerArkeolog: Eski çağlarda insanlar tarafından yapılmış toprak üstünde, toprak altında veya su altında bulunan, gözle görülen, elle tutulan her eseri

  terimlerArkeoloji (Kazı Bilimi): Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen eskini

  terimlerArkeometri: Fizik, kimya, biyoloji, botanik, zooloji ve jeofizik gibi bilimlerin, arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen uygulamalarına verilen addır. Örneği

  terimlerArkhitrav (Baştaban): 1- Sütunların üzerindeki üst yapının en alt elemanını oluşturan yatay bloklara verilen ad. Bir başka deyimle, saçaklığın kiriş görevi

  terimlerArkhon: M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllarda kent devletlerinde siyasal yapılanmanın değişmesi sonucu seçimle işbaşına gelen yöneticilere verilen ad. Daha

  terimlerArşitrav: Sütunların üzerine yerleştirilen yatay hatıl.

  terimlerArtabe: Üç Modii (modius=8,754 litre)'ye eşit olan Perslerin, Yunanlıların ve Mısırlıların küçük değer farklılıklarıyla kullandıkları bir ku

  terimlerAsia Minor: Antik dönemde Küçük Asya olarak Anadolu'ya verilen isim.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın