Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Analemma:Bir tiyatroda cavea'yı iki yandan sınırlayan istinat (=destek) duvarına verilen ad. devam

terimler Andronitis:Hellen evlerinde erkekler için ayrılmış bölüme verilen ad. devam

terimler Anta:1- Hellen tapınağında cellanın yan duvarlarının uçları. 2- Bir tapınakta Naos yan duvarlarının devam

terimler Antefix:Kiremit sıralarının uçlarını tutan süslemeli unsur. devam

terimler Antikite:Yaklaşık olarak İ.Ö. 6. yy. ile ı.S. 3. yy. arasındaki Yunan ve Roma kültürlerine verilen ad. devam

terimler Antiokhia:Büyük Menderes nehri kıyısında Aydın ili, Karacasu ilçesi, Başaran Köyü yakınlarında Hellenistik D devam

terimler Antonius:Octavianus (Augustus) ile Roma'yı yöneten ve M.Ö. 30 yılında kendini yılan sokturarak öldüren Mısı devam

terimler Aoidas:Hymnos'ları yaratan ve şarkı gibi okuyan rahiplere verilen ad. devam

terimler Apameia:Afyon Dinar yakınlarında Hellenistik Dönem'de kurulmuş antik kent. devam

terimler Apella:Sparta'da Halk Meclisi'ne verilen ad. devam

terimler Apollon:Güzelliğin, erdemin, güzel sanatların müziğin ve kahinliğin (falcılık) tanrısı. devam

terimler Apsis:1- Kiliselerde koronun arkasında bulunan ve camilerdeki mihrap kısmının karşılığı olan, tonoz ya d devam

terimler Aquadükt:Su kemeri. devam

terimler Arasta:Çarış, dizi dükkanlar. Bazen önlerinde revak yada karışlıklı sıraların arasında örtü bulunanlar bi devam

terimler Architectura-Mimari:Mimarlığın günümüz dillerin çoğunda kullanılan karşılığı architectura Eski Yunanca ve Latince köke devam

terimler Architrav:(Epistyle ya da Baştaban) Sütunların üstünde bulunan yatay bölüm. devam

terimler Areopagos:Eski Yunanistan'da Soylular-Aristokratlar Meclisine verilen ad. devam

terimler Ari:Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İran kolunu konuşan insanlara verilen ad. Bu terim bir bütün olara devam

terimler Arkaik Dönem:Eski Yunanistan'da M.Ö. VII.-VI yüzyıllara denk gelen döneme verilen ad. Bu dönemde Marksistlerin devam

terimler Arkeolog:Eski çağlarda insanlar tarafından yapılmış toprak üstünde, toprak altında veya su altında bulunan, devam

terimler Arkeoloji (Kazı Bilimi):Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları devam

terimler Arkeometri:Fizik, kimya, biyoloji, botanik, zooloji ve jeofizik gibi bilimlerin, arkeolojik alanlarda gerçekl devam

terimler Arkhitrav (Baştaban):1- Sütunların üzerindeki üst yapının en alt elemanını oluşturan yatay bloklara verilen ad. Bir baş devam

terimler Arkhon:M.Ö. VIII.-VII. yüzyıllarda kent devletlerinde siyasal yapılanmanın değişmesi sonucu seçimle işbaş devam

terimler Arşitrav:Sütunların üzerine yerleştirilen yatay hatıl. devam

terimler Artabe:Üç Modii (modius=8,754 litre)'ye eşit olan Perslerin, Yunanlıların ve Mısırlıların küçük değer far devam

terimler Asia Minor:Antik dönemde Küçük Asya olarak Anadolu'ya verilen isim. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın