Yazılı Sınav Soruları

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerDiazoma: Tiyatro oturma sıralarını ayıran yatay geçitlere verilen ad.

  terimlerDikilitaş: Üzerine şekiller ya da yazılar oyulmuş ve dikey olarak yerleştirilmiş anıt-taşlara verilen ad. (İng. Obelisk)

  terimlerDilimli Kubbe: 1- İçi yarım yuvarlak, dışı dilimli olan kubbe. 2- Tonoz parçalarından oluşan kubbe.

  terimlerDioecese: Roma İmparatoru Diocletianus zamanında, Roma topraklarının ayrıldığı büyük eyaletler. Bunlar birleşerek Praefectura'ları oluştururdu.

  terimlerDipteros: İki sütun sırası ile çevrelenmiş tapınak.

  terimlerDiş Sırası: Çatıyı taşıyan, yatay yerleştirilmiş kalasların cephede görülen uçları.

  terimlerDivanî: Türklere özgü hareketli ve girift bir yazı üslubudur. Harfler ve sözcükler birbirlerine kaynaşmıştır.

  terimlerDiyaganol: Çapraz.

  terimlerDomitianus: M.S. 81-91 yıllarında Roma İmparatoru.

  terimlerDor Düzeni: 1- Antik mimarlıkta kullanılan düzenlerin kurallara en bağlı olanı. Ahşap tekniğine özgü detayların taşa geçirilmesiyle ortaya çıkmış

  terimlerDorlar: Yunanistan'ın kuzeybatısından gelen Yunan kabilesine verilen ad. M.Ö. XII. yüzyılda Güney Yunanistan'ın büyük bir bölümünü istila etmiş

  terimlerDört Yarım Kubbeli Cami: Merkezi planlı, büyük kubbesi dört yandan birer yarım kubbe ile desteklenen cami tipi.

  terimlerDromos: 1- Yunanca'da yol anlamına gelip, mezar girişlerine de verilen addır. 2- Çeşitli kültürlerde, toprak altına ya da kayalara oyulmuş oda-mez

  terimlerDux: Roma İmparatorluğu'nda, eyaletlerin askeri idaresini elinde bulunduran komutanlara verilen ad.

  terimlerEfes: Arkaik Dönem'de kurulmuş ancak son kazılarda Miken seramikleri de bulunan Selçuk ilçesi sınırları içinde kalan Batı Anadolu'nun en önemli a

  terimlerEkhinus: 1- Başlıkların yastık bölümü, yani yuvarlakça kabarık kesimi. 2- Dor Düzeni'nde abakus'un altında kalan, dışbükey kesitli silmeye ver

  terimlerEkklesia: Siyasal haklara sahip yurttaşlar tarafından kurulan Halk Meclisi'ne verilen ad. Bu meclis, devlet görevlilerini seçer, yasa çıkartır, savaş,

  terimlerEkklesiasterion: Hellen kentinde en büyük "Halk Meclisi" binası.Ekklesia'nın toplandığı yere verilen ad.

  terimlerEklemeli (Eklentili) Diller: Sözcüklerin kökenlerini etkilemeden, önek, sonek ya da ara ek katılması. Bu terim, çekimli ya da ayrışkan olmayan dilleri ifade eder. Eklemel

  terimlerElektron: Eski Yunanistan'da altın gümüş karışımı sikkelere verilen ad.

  terimlerEmbole: Roma İmparatorluğu'nda Mısır'dan her yıl düzenli olarak yapılan yıllık buğday ithalatına verilen ad.

  terimlerEn'am: En'am suresi ile diğer Kur'an surelerinin bir kısmını içeren kitaba verilen ad. En-am-ı şerif de denilir.

  terimlerEpheros (Ephoroi): Sparta'da devlet denetçilerine verilen ad.

  terimlerEpistyl: (Baştaban)Architravın Hellencesi.

  terimlerEquesterian: Atlı portre. Batı sanatında resim ve heykel alanında soylu ya da önemli kişileri betimlemek için kullanılmış bir portre türüdür. En başa

  terimlerEquites: Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen ad.

  terimlerErken Helladik: Erken Tunç Çağı'nda, yaklaşık olarak M.Ö. 2900-2000 yılları arasında, Yunanistan anakarasında uygulanan seramik dönemi'ne verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın