Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Diazoma:Tiyatro oturma sıralarını ayıran yatay geçitlere verilen ad. devam

terimler Dikilitaş:Üzerine şekiller ya da yazılar oyulmuş ve dikey olarak yerleştirilmiş anıt-taşlara verilen ad. (İn devam

terimler Dilimli Kubbe:1- İçi yarım yuvarlak, dışı dilimli olan kubbe. 2- Tonoz parçalarından oluşan kubbe. devam

terimler Dioecese:Roma İmparatoru Diocletianus zamanında, Roma topraklarının ayrıldığı büyük eyaletler. Bunlar birle devam

terimler Dipteros:İki sütun sırası ile çevrelenmiş tapınak. devam

terimler Diş Sırası:Çatıyı taşıyan, yatay yerleştirilmiş kalasların cephede görülen uçları. devam

terimler Divanî:Türklere özgü hareketli ve girift bir yazı üslubudur. Harfler ve sözcükler birbirlerine kaynaşmışt devam

terimler Diyaganol:Çapraz. devam

terimler Domitianus:M.S. 81-91 yıllarında Roma İmparatoru. devam

terimler Dor Düzeni:1- Antik mimarlıkta kullanılan düzenlerin kurallara en bağlı olanı. Ahşap tekniğine özgü detayları devam

terimler Dorlar:Yunanistan'ın kuzeybatısından gelen Yunan kabilesine verilen ad. M.Ö. XII. yüzyılda Güney Yunanist devam

terimler Dört Yarım Kubbeli Cami:Merkezi planlı, büyük kubbesi dört yandan birer yarım kubbe ile desteklenen cami tipi. devam

terimler Dromos:1- Yunanca'da yol anlamına gelip, mezar girişlerine de verilen addır. 2- Çeşitli kültürlerde, t devam

terimler Dux:Roma İmparatorluğu'nda, eyaletlerin askeri idaresini elinde bulunduran komutanlara verilen ad. devam

terimler Efes:Arkaik Dönem'de kurulmuş ancak son kazılarda Miken seramikleri de bulunan Selçuk ilçesi sınırları devam

terimler Ekhinus:1- Başlıkların yastık bölümü, yani yuvarlakça kabarık kesimi. 2- Dor Düzeni'nde abakus'un altın devam

terimler Ekklesia:Siyasal haklara sahip yurttaşlar tarafından kurulan Halk Meclisi'ne verilen ad. Bu meclis, devlet devam

terimler Ekklesiasterion:Hellen kentinde en büyük "Halk Meclisi" binası.Ekklesia'nın toplandığı yere verilen ad. devam

terimler Eklemeli (Eklentili) Diller:Sözcüklerin kökenlerini etkilemeden, önek, sonek ya da ara ek katılması. Bu terim, çekimli ya da a devam

terimler Elektron:Eski Yunanistan'da altın gümüş karışımı sikkelere verilen ad. devam

terimler Embole:Roma İmparatorluğu'nda Mısır'dan her yıl düzenli olarak yapılan yıllık buğday ithalatına verilen a devam

terimler En'am:En'am suresi ile diğer Kur'an surelerinin bir kısmını içeren kitaba verilen ad. En-am-ı şerif de d devam

terimler Epheros (Ephoroi):Sparta'da devlet denetçilerine verilen ad. devam

terimler Epistyl:(Baştaban)Architravın Hellencesi. devam

terimler Equesterian:Atlı portre. Batı sanatında resim ve heykel alanında soylu ya da önemli kişileri betimlemek için k devam

terimler Equites:Belli bir gelire sahip olduklarından askerliklerini süvari olarak yapan atlılar sınıfına verilen a devam

terimler Erken Helladik:Erken Tunç Çağı'nda, yaklaşık olarak M.Ö. 2900-2000 yılları arasında, Yunanistan anakarasında uygu devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın