Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Consul:Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, 'Comitiata Ceturiata' tarafından bir yıllığına seçilen ve 'Imp devam

terimler Cuneus:Bir tiyatroda cavea'nın merdivenlerle bölünmesi sonucu ortaya çıkan üçgen biçimli alanlardan herbi devam

terimler Curia:Latince kelime anlamı 'kardeşler topluluğu'dur. Roma İmparatorluğu'nda yerel meclis anlamında kull devam

terimler Curiales:Civitas Senatus'ta, yaklaşık 100 dönüm araziye sahip ve o civitas'ın soylularını oluşturan curia ü devam

terimler Curiata:Roma'nın krallık olduğu dönemde yurttaşların curia'lar olarak katıldıkları meclise verilen ad. Örn devam

terimler Çan Kulesi:Kilise çanının bulunduğu yapı. Başlı başına bir mimari yapıt sayılabilecek örneklerine de rastlanı devam

terimler Çapraz Tonoz:İki beşik tonozun dik açıyla kesişmesinden oluşan tonoz biçimi. devam

terimler Çekimli Diller:Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya da sözcük biçimin devam

terimler Çivi Yazısı:Mezopotamya'da geliştirilen ve ıslak kile, çiviye benzer uçla bastırarak yazılan yazı sistemine ve devam

terimler Çokköktencilik:Özellikle insanları ve dillerin birçok kökene bağlı olduğunu savunan inanca verilen ad. Tekköktenc devam

terimler Çörten:Oluk ağzı. (En çok sevilen tipi aslan başı şeklinde yapılmış olanlardır.) devam

terimler Darüşşifa:Şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biri. devam

terimler Decumanus:Roma şehirciliğinde, kentin orta yerinde cardo ile kesişen doğu-batı caddesine verilen ad. devam

terimler Decuria:Roma'nın krallık döneminde curia'ları oluşturan 10 kişilk gruplara verilen ad. Bu dönemde her boy devam

terimler Decuriones:Roma'ya tabi kentlerin curia üyelerinin oluşturduğu soylular sınıfına verilen ad. devam

terimler Deformasyon:Biçim bozma. Bir sanat yapıtında betimlenen figürlerin belli yerlerinin figürü tanınmama derecesin devam

terimler Dehlizli Kiliseler:Son Bizans devrinde ortaya çıkmış bir kilise tipidir. Kubbe kasnağı yüksektir. Kubbealtı mekanını devam

terimler Deistler:XVII. ve XVIII. yüzyılda formel din kurallarını reddeden ve Tanrı'nın varlığının doğadan yola çıkı devam

terimler Deme:Yunanca 'demos' kelimesinden gelmektedir. Eski Yunanistan'da sitelerin, özellikle Atina'nın yöneti devam

terimler Demokratia:Eski Yunanistan'da halk egemenliğine verilen ad. devam

terimler Demotik:Dar anlamda Hiyeroglif'ten ve Hiyeratik'ten yüretilen yazıya verilen ad. Mısır'da M.Ö. VII. yüzyıl devam

terimler Dendokronoloji:Bir ağacın yaşını ve içinde yer aldığı ya da kullanıldığı arkeolojik ortamın zamanını belirlemek i devam

terimler Detay Natüralizmi:Bir sanat yapıtındaki ayrıntıların titiz bir gözlem sonucu son derece ince bir işçilikle doğaya uy devam

terimler Determinatif:Eski Uygarlıklara ait yazıların çözümü sırasında yararlanılan ve genellikle çözülmüş çağdaş ya da devam

terimler Devşirme Malzeme:Başka yapılardan derlenmiş ve ikinci kez kullanılmış yapı ya da süsleme malzemesi. Aynı dönemden o devam

terimler Dışavurumculuk (Expressionizm):20. Yüzyılın başlarında ızlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan ve sanatçının duyguların renklerle devam

terimler Diadokh (Diadokhoi):İskenderin ölümünden sonra ona en yakın olan komutanlarına verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın