Eğitim Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimler Abakus:Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad. devam

  terimler Acanthus:Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Türkçe'de Akanthus ya da A devam

  terimler Adyton:Tapınağın en kutsal odası. devam

  terimler Aedilis:Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen devam

  terimler Ager Publicus:Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı. devam

  terimler Agonothetes:Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad. devam

  terimler Agora:1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion g devam

  terimler Ağaç Direkli Cami:Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çatılı devam

  terimler Akademizm:Sanat dallarında akademik öğretimin kalıplarına bağlı, yeni arayışlara karış çıkan anlayış. devam

  terimler Akhaeos:Seleukoslar kralı III. Seleukos'un komutanı M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. devam

  terimler Akropol:"Akro" (yüksek) ve "polis" (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol kavramı, yüksek ve savunulmas devam

  terimler Akropol (Sitadel):Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir. devam

  terimler Akropolis:Antik Yunan kentlerinin en yüksek tepesinde bulunan, savunma amacıyla genellikle sarp bir tepe üze devam

  terimler Akroter:Üçgen şekilli alınlığın üst köşelerine yerleştirilen oyma bezemeler, tepesinde ve iki kenarında ye devam

  terimler Alegori:Bir olayı semboller yoluyla anlatmak. devam

  terimler Alem:Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla yarım aya benzer formda devam

  terimler Alınlık:1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. devam

  terimler Allogenler:Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip devam

  terimler Altar:Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sunak. devam

  terimler Altı Dayanaklı Cami:Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşınan cami tipi. devam

  terimler Altılı çiçek:Enine kesitli altı yapraklı hatayı. devam

  terimler Altın kesim:Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir devam

  terimler Amphiktyones:Komşu kent devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bulunan dinsel birliklere verilen ad. devam

  terimler Amphitheatrum:Antik Roma Mimarisinde tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde, oturma devam

  terimler Amphora:Kilden yapılmış sade görünüşlü, iki kulplu, ağızları tıkaçla kapatılabilecek şekilde dar ve dipler devam

  terimler Ampir:Batı dillerinde "Empire" olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekli. Batı ülkelerind devam

  terimler Anadolu İon Kaidesi:Altta bir Plinthos üzerinde spira ve en üstte de bir torustan(topuk) oluşan sütun altlığı. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın