Yazılı Sınav Soruları

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAbakus: Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad.

  terimlerAcanthus: Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. Türkçe'de Akanthus ya da Akantus olarak yazılır. Türkçe'de yanlış o

  terimlerAdyton: Tapınağın en kutsal odası.

  terimlerAedilis: Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen ad.

  terimlerAger Publicus: Savaşlarda elde edilen kamu topraklarının adı.

  terimlerAgonothetes: Eski Yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.

  terimlerAgora: 1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplu

  terimlerAğaç Direkli Cami: Örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. Çok sayıda ağaç direkle taşınan ahşap çatılı bu yapılar, genellikle 13. yü

  terimlerAkademizm: Sanat dallarında akademik öğretimin kalıplarına bağlı, yeni arayışlara karış çıkan anlayış.

  terimlerAkhaeos: Seleukoslar kralı III. Seleukos'un komutanı M.Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır.

  terimlerAkropol: "Akro" (yüksek) ve "polis" (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol kavramı, yüksek ve savunulması kolay tepe üzerinde kale anlamın gelir. B

  terimlerAkropol (Sitadel): Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir. Bu kelime genellikle Antik Yunan yerleşi

  terimlerAkropolis: Antik Yunan kentlerinin en yüksek tepesinde bulunan, savunma amacıyla genellikle sarp bir tepe üzerine inşa edilen özel bölge.

  terimlerAkroter: Üçgen şekilli alınlığın üst köşelerine yerleştirilen oyma bezemeler, tepesinde ve iki kenarında yer alan bazen bitkisel (spiral ve palmet

  terimlerAlegori: Bir olayı semboller yoluyla anlatmak.

  terimlerAlem: Yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde, sancaklarda çoğunlukla yarım aya benzer formda bezeme elemanı, bir çeşit tepelik. Maden y

  terimlerAlınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. 2- Antik yapıların cephelerinde ç

  terimlerAllogenler: Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip olan kişilere verilen ad.

  terimlerAltar: Tapınaklarda tanrılara adanan kurbanların kesildiği yere verilen addır. Sunak.

  terimlerAltı Dayanaklı Cami: Merkezi planlı, üzerini örten büyük kubbesi altı sütun ya da paye tarafından taşınan cami tipi.

  terimlerAltılı çiçek: Enine kesitli altı yapraklı hatayı.

  terimlerAltın kesim: Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir doğru parçası ikiye bölündüğünde kü

  terimlerAmphiktyones: Komşu kent devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bulunan dinsel birliklere verilen ad.

  terimlerAmphitheatrum: Antik Roma Mimarisinde tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde, oturma yerlerinin basamaklar halinde yükseldiği b

  terimlerAmphora: Kilden yapılmış sade görünüşlü, iki kulplu, ağızları tıkaçla kapatılabilecek şekilde dar ve dipleri düz ya da gemi ambarlarında fazla

  terimlerAmpir: Batı dillerinde "Empire" olarak tanınan sanat akımının dilimizde kullanılan şekli. Batı ülkelerinden alınan bir üslup olup, klasik antikite

  terimlerAnadolu İon Kaidesi: Altta bir Plinthos üzerinde spira ve en üstte de bir torustan(topuk) oluşan sütun altlığı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın