Yazılı Sınav Soruları

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerNiş: Çeşitli amaçlarla yapıların duvarlarına açılmış küçük hücre ve oyuklara verilen ad.

  terimlerNymphaeum: Anıtsal çeşme yapısı.

  terimlerNymphaion: Eski Yunancada çeşmelere verilen ad.

  terimlerNysa: Hellenistik Dönem'de Sultanhisar'da kurulan antik kent.

  terimlerOdeion (Odeum): Müzik icra edilen üstü örtülü tiyatro biçimli küçük yapı.

  terimlerOdeon: Sözcük anlamı Grekçe "şarkı söylemek" olan Odeion, içinde müzik yapılan yerdir. Çoğu kez küçük bir tiyatro biçiminde ve genellikle üs

  terimlerOikumene (Ekümen): Evren dünya anlamına gelen kelime.

  terimlerOpisthodomos: Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella'nın arkasındaki mekana verilen ad. Bunlara her tapınakta rastlanmaz.

  terimlerOptimates: Roma İmparatorluğu'nda, 'Pleb'ler ile 'Patrici'ler arasındaki evlenme yasağının kalkmasıyla ortaya çıan yeni sınıfa verilen Latince ad. Bu

  terimlerOrbis: Latince küre, dünya anlamına gelen kelime.

  terimlerOrientalizan-Şarkkâri Üslup: İ.Ö. 8. yüzyılda gelişen kolonizasyon hareketlerinin sonucunda Doğu'ya özgü panter, aslan, geyik gibi hayvanların; lotus palmet gibi bitki ve

  terimlerOrientalizm: Batı resim sanatında Delacroix gibi sanatçıların öncülüğünü yaptığı, konusunu Doğu'dan alan sanat yapıtlarına yer verilen üslup.

  terimlerOrkhestra: 1- Önceleri Dionysos şenliklerindeki dansların yapıldığı, daha sonra Klasik ve Helenistik Dönem Hellen tiyatrolarında koro ve oyuncuların ye

  terimlerOrta Helladik: Yunanistan anakarasında yaklaşık olarak M.Ö. 2000 ile M.Ö.1650 yılları arasındaki seramik dönemine verilen ad.

  terimlerOrta Minoa: Girit kültüründe, Kabaca 'Mısır Orta Krallık Dönemi'ne denk düşen, M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1650 yılları arasındaki seramik dönemine verilen

  terimlerOrthostat: Alt duvar sıralarını oluşturan büyük taş bloklar.

  terimlerOtokton: Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük.

  terimlerOyma Ajur: Delikli olarak uygulanan süsleme biçimi.

  terimlerPagan (Paien): Roma İmparatorluğu'nda, Hıristiyan karşıtı bir görüş olarak, çoktanrıcı inanca sahip kişilere verilen ad. Pagan kelimesi, Latince 'Köyl

  terimlerPalaestra: Güreş Okulu. Ancak çoğunlukla her türlü sporun öğrenildiği okul anlamındadır.

  terimlerPalmet: İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak şeklinde olup, adını Yunanca palma = el sözcüğünden alır.

  terimlerPandantif: Kare altyapıdan kubbe eteği olan daireye geçiş öğesi.

  terimlerPanteizm: Tanrı'nın her şeyde, ve her şeyin Tanrı'da olduğunu savunan inanca verilen ad. Mısır ve Yunan dinlerinin dünya görüşüne yakından benzeye

  terimlerPanteon: Bir halkın inançlarını temsil eden tüm tanrı ve tanrıçalara ve bunları bir araya getiren tapınağa verilen isim. Eski Yunanca Pan=Tüm ve Th

  terimlerParados: Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün ortasında yer alan yan girişlerden her birine verilen ad.

  terimlerParaskenion: Hellen tiyatrosunda sahnenin iki yanındaki kanatlara verilen ad.

  terimlerParth Krallığı: Bugünkü İran'da Hellenistik Dönem'de kurulan krallık.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   11 12 13 14 15 16 17   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın