Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Niş:Çeşitli amaçlarla yapıların duvarlarına açılmış küçük hücre ve oyuklara verilen ad. devam

terimler Nymphaeum:Anıtsal çeşme yapısı. devam

terimler Nymphaion:Eski Yunancada çeşmelere verilen ad. devam

terimler Nysa:Hellenistik Dönem'de Sultanhisar'da kurulan antik kent. devam

terimler Odeion (Odeum):Müzik icra edilen üstü örtülü tiyatro biçimli küçük yapı. devam

terimler Odeon:Sözcük anlamı Grekçe "şarkı söylemek" olan Odeion, içinde müzik yapılan yerdir. Çoğu kez küçük bir devam

terimler Oikumene (Ekümen):Evren dünya anlamına gelen kelime. devam

terimler Opisthodomos:Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella'nın arkasındaki mekana verilen ad. Bu devam

terimler Optimates:Roma İmparatorluğu'nda, 'Pleb'ler ile 'Patrici'ler arasındaki evlenme yasağının kalkmasıyla ortaya devam

terimler Orbis:Latince küre, dünya anlamına gelen kelime. devam

terimler Orientalizan-Şarkkâri Üslup:İ.Ö. 8. yüzyılda gelişen kolonizasyon hareketlerinin sonucunda Doğu'ya özgü panter, aslan, geyik g devam

terimler Orientalizm:Batı resim sanatında Delacroix gibi sanatçıların öncülüğünü yaptığı, konusunu Doğu'dan alan sanat devam

terimler Orkhestra:1- Önceleri Dionysos şenliklerindeki dansların yapıldığı, daha sonra Klasik ve Helenistik Dönem He devam

terimler Orta Helladik:Yunanistan anakarasında yaklaşık olarak M.Ö. 2000 ile M.Ö.1650 yılları arasındaki seramik dönemine devam

terimler Orta Minoa:Girit kültüründe, Kabaca 'Mısır Orta Krallık Dönemi'ne denk düşen, M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1650 yılları devam

terimler Orthostat:Alt duvar sıralarını oluşturan büyük taş bloklar. devam

terimler Otokton:Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük. devam

terimler Oyma Ajur:Delikli olarak uygulanan süsleme biçimi. devam

terimler Pagan (Paien):Roma İmparatorluğu'nda, Hıristiyan karşıtı bir görüş olarak, çoktanrıcı inanca sahip kişilere veri devam

terimler Palaestra:Güreş Okulu. Ancak çoğunlukla her türlü sporun öğrenildiği okul anlamındadır. devam

terimler Palmet:İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak şeklinde olup, adını devam

terimler Pandantif:Kare altyapıdan kubbe eteği olan daireye geçiş öğesi. devam

terimler Panteizm:Tanrı'nın her şeyde, ve her şeyin Tanrı'da olduğunu savunan inanca verilen ad. Mısır ve Yunan dinl devam

terimler Panteon:Bir halkın inançlarını temsil eden tüm tanrı ve tanrıçalara ve bunları bir araya getiren tapınağa devam

terimler Parados:Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün ortasında yer alan yan girişlerden h devam

terimler Paraskenion:Hellen tiyatrosunda sahnenin iki yanındaki kanatlara verilen ad. devam

terimler Parth Krallığı:Bugünkü İran'da Hellenistik Dönem'de kurulan krallık. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın