Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Minoa Seramik Dönemi:Arthur Evans'ın Girit'in efsanevi kralı Minos'tan türettiği ve Yunanca konuşanların gelişinden önc devam

terimler Minotauros:Mitolojiye göre Girit'te labirentlerde yaşayan ve çocukları yiyen boğaya verilen isim. Bu boğa Ati devam

terimler Mitolojik:Mitolojiye ilişkin her türlü olgu ve oluşumlar. Batı sanatında genellikle Yunan ve Roma mitolojile devam

terimler Monizm (Tekçilik):Dünyada olan tüm olayların tek bir neden bağlı olduğunu savunan düşünce sistemine verilen ad. devam

terimler Monogenesis (Tekkökencilik):İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokköken devam

terimler Mozaik Çini:Değişik renklerde sırlanmış levha ve parçaların alçı zemin içinde dondurulmasıyla elde edilen bir devam

terimler Muhakkâk:Sülüse benzeyen ancak daha fazla yatık ve uzun çizgileri olan büyük boy yazı üslubu. devam

terimler Mukarnas:Kademeli olarak taşmalar yapacak biçimde, aşırtmalı olarak yanyana ve üst üste gelen, üç boyutlu g devam

terimler Mumya:Eski Mısır'lılar insanın öldükten sonra ruhunun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına ina devam

terimler Municipium:Merkezden atanan ya da yerinde seçilen bir 'magistra'nın başkanlığında kendi kendini yöneten kent. devam

terimler Murakka:İstenilen kalınlığı sağlayacak kadar kağıdın birinin suyu diğerinin aksi yöne gelecek şekilde kola devam

terimler Murassa:Kıymetli taşlarla bezenmiş. devam

terimler Murç:Taş işçiliğinde kullanılan sivri uçlu oyma kalemlerine verilen ad. devam

terimler Müselsel:Bütün harfleri ve kelimeleri birbirlerine bitişik olarak yazılan bir yazı üslubu. devam

terimler Naiskos:Eski Yunanistan'da küçük tapınaklara verilen ad. devam

terimler Naos (Cella):Bir tapınakta kült heykelinin korunduğu en kutsal mekâna verilen ad. devam

terimler Narteks:Bizans kiliselerinde avluya verilen isim. devam

terimler Narthex:Erken Hıristiyan bazilikalarının dar ve uzun giriş holü. devam

terimler Natüralizm:Sanat yapıtının doğal gerçekliğe uygun bir biçimde yapılmasını savunun anlayış. Batı sanatında Rön devam

terimler Nef (Sahın):Yapılarda sütunlarla ya da payelerle ayrılan her bir bölüm. Yol. devam

terimler Nekropol:Antik Yunan ve Roma kentlerinde genellikle kentin dışında yer alan mezarlık alanı. Mezarlık. Es devam

terimler Neo-Klasik (Türk):19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında bir sanat akımı. Eski Türk ve İslam sanatından alınmış devam

terimler Neo-Klasisizm:18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da ortaya çıkan, ancak Fransa'da daha çok uygulanma olanağı devam

terimler Neron:M.S. 54-68 yıllarında Roma İmparatoru. devam

terimler Nesih:Metinlerin kopya edilerek çoğaltılmasında kullanılan yuvarlak karakterli bir yazı üslubu. devam

terimler Nexum:'Patrici'lere borcunu ödeyemeyen 'Pleb'lerin bu nedenle düştükleri kölelik durumuna verilen ad. devam

terimler Nikomedia:Antik dönemde Bithynia (Bursa) Bölgesi'nde bugünkü İznik'te Hellenistik Dönem'de kurulan kent. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın