Eğitim Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerMinoa Seramik Dönemi: Arthur Evans'ın Girit'in efsanevi kralı Minos'tan türettiği ve Yunanca konuşanların gelişinden önce Girit'te mevcut olan kültür ile yine Eva

  terimlerMinotauros: Mitolojiye göre Girit'te labirentlerde yaşayan ve çocukları yiyen boğaya verilen isim. Bu boğa Atinalı kahraman Theseus tarafından öldürülm

  terimlerMitolojik: Mitolojiye ilişkin her türlü olgu ve oluşumlar. Batı sanatında genellikle Yunan ve Roma mitolojilerinden konu alınmış yapıtlarda görülen n

  terimlerMonizm (Tekçilik): Dünyada olan tüm olayların tek bir neden bağlı olduğunu savunan düşünce sistemine verilen ad.

  terimlerMonogenesis (Tekkökencilik): İnsanların ya da dilin tek bir kökenden türediğine inanan düşünce sisteminin adı. Karşıtı Çokkökencilik (Poligenesis)'tir.

  terimlerMozaik Çini: Değişik renklerde sırlanmış levha ve parçaların alçı zemin içinde dondurulmasıyla elde edilen bir süsleme tekniği.

  terimlerMuhakkâk: Sülüse benzeyen ancak daha fazla yatık ve uzun çizgileri olan büyük boy yazı üslubu.

  terimlerMukarnas: Kademeli olarak taşmalar yapacak biçimde, aşırtmalı olarak yanyana ve üst üste gelen, üç boyutlu görünüm veren bir geçiş ve dolgu öğes

  terimlerMumya: Eski Mısır'lılar insanın öldükten sonra ruhunun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına inanırlardı. Bu nedenle ölülerini yü

  terimlerMunicipium: Merkezden atanan ya da yerinde seçilen bir 'magistra'nın başkanlığında kendi kendini yöneten kent.

  terimlerMurakka: İstenilen kalınlığı sağlayacak kadar kağıdın birinin suyu diğerinin aksi yöne gelecek şekilde kola ile yapıştırılmasıyla elde edilen

  terimlerMurassa: Kıymetli taşlarla bezenmiş.

  terimlerMurç: Taş işçiliğinde kullanılan sivri uçlu oyma kalemlerine verilen ad.

  terimlerMüselsel: Bütün harfleri ve kelimeleri birbirlerine bitişik olarak yazılan bir yazı üslubu.

  terimlerNaiskos: Eski Yunanistan'da küçük tapınaklara verilen ad.

  terimlerNaos (Cella): Bir tapınakta kült heykelinin korunduğu en kutsal mekâna verilen ad.

  terimlerNarteks: Bizans kiliselerinde avluya verilen isim.

  terimlerNarthex: Erken Hıristiyan bazilikalarının dar ve uzun giriş holü.

  terimlerNatüralizm: Sanat yapıtının doğal gerçekliğe uygun bir biçimde yapılmasını savunun anlayış. Batı sanatında Rönesans'la birlikte ortaya çıkan Nat

  terimlerNef (Sahın): Yapılarda sütunlarla ya da payelerle ayrılan her bir bölüm. Yol.

  terimlerNekropol: Antik Yunan ve Roma kentlerinde genellikle kentin dışında yer alan mezarlık alanı. Mezarlık. Eski Yunancada "Nekros" (ölü) ve "polis" (şeh

  terimlerNeo-Klasik (Türk): 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında bir sanat akımı. Eski Türk ve İslam sanatından alınmış mimari ve süsleme öğelerinin kull

  terimlerNeo-Klasisizm: 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da ortaya çıkan, ancak Fransa'da daha çok uygulanma olanağı bulan ve antikiteden esinlenerek klasik fo

  terimlerNeron: M.S. 54-68 yıllarında Roma İmparatoru.

  terimlerNesih: Metinlerin kopya edilerek çoğaltılmasında kullanılan yuvarlak karakterli bir yazı üslubu.

  terimlerNexum: 'Patrici'lere borcunu ödeyemeyen 'Pleb'lerin bu nedenle düştükleri kölelik durumuna verilen ad.

  terimlerNikomedia: Antik dönemde Bithynia (Bursa) Bölgesi'nde bugünkü İznik'te Hellenistik Dönem'de kurulan kent.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   10 11 12 13 14 15 16   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın