eğitim sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerLatifundium: Devletten bağımsız olan, ilkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanlarına verilen ad.

  terimlerLavagetas: Akha krallarının yardımcılarına verilen ad.

  terimlerLibasyon: Antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökülmesi törenine verilen ad. (İng. Libation)

  terimlerLidya: Antik dönemde Manisa ve Uşak illeri sınırlarında kurulan başkenti Sardes (Salihli) olan, ünlü devlet ve bölge.

  terimlerLimitanei: Roma İmparatorluğu'nda savunma amacıyla sınır boylarına yerleştirilen köylü-asker birliklerine verilen ad.

  terimlerLinear A Yazısı: M.Ö. 1600′lerde Girit'te ve Yunanistan'ın başka bölgelerinde, Yunancanın yerleşmesinden önce kullanılan hece yazısına verilen ad.

  terimlerLinear B Yazısı: M.Ö. 1450′lerde Linner A'dan türetilen hece yazısına verilen ad. Bu yazının Girit'e değil, Yunanistan'daki Akhalara özgü bir yazı oldu

  terimlerLogothetes: Maliyenin denetlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.

  terimlerMagistra: Roma'nın cumhuriyet döneminde yüksek devlet görevlilerine verilen ad. Örneğin; quaestor'lar, censor'lar, praetor'lar ve aedilis'ler gibi.

  terimlerMagistros: Bizans İmparatorluğu'nda kullanılmış bir ünvan. Bu ünvanı taşıyanlara yılda 24 libre altın ile iki tören giysisi verilirdi.

  terimlerMagnat: Latince 'magnatus' (=seçkin kişi) kelimesinden gelmektedir. Sözlük anlamıyla, Macaristan ve Polonya'da baronlar, sarayda görevli kontesler, dan

  terimlerMağrip Üslubu: İspanya ve Kuzey Afrika'nın İslam sanatı üslubuna verilen genel ad.

  terimlerMalakâri: Yapıların daha çok iç yüzeylerinde kullanılan ve yüzeysel alçı kabartmanın renklendirilmesi ile elde edilen bir süsleme tekniği.

  terimlerManicilik: M.S. III. yüzyılda, İranlı din reformcusu Mani tarafından kurulan dine verilen ad. Zerdüştçülükteki ikincilliği daha da ileri götürerek,

  terimlerMausoleion: Anıt-mezar. Karya satrabı Mausollos için Halikarnassos'ta yaptırılan mezar-anıtı ifade eden sözcük. Daha sonra genel olarak tüm anıt-mezar

  terimlerMedrese: Yüksek düzeyde öğretim kurumu. Bu amaçla yaptırılmış mimarlık eseri. Anadolu dışında genellikle açık avlulu, Anadolu'da ise avlusunun

  terimlerMegara: Eski Yunanistan'da her biri birkaç köyü kapsayan ve beş yöreden oluşan bölgeye verilen ad. Daha sonra bu köyler, Megara adını taşıyan kent

  terimlerMegaron: 1- Prehistorik çağlardan itibaren Ege çevresinde uygulanmış, kısa tarafında giriş bölümü olan ön dehliz ve dikdörtgen bir odadan oluşan

  terimlerMerkezi Planlı Yapılar: Bu tipin zemin şeması altıgen, sekizgen veya yuvarlaktır. Üstleri kubbe ile örtülüdür.

  terimlerMescit: Genel anlamda cami. Anadolu'da minberi olmayan, vakit namazları için kullanılan küçük camiler.

  terimlerMetop: Dor düzeninde baştaban üzerinde yer alan kabartmalı, kabartmasız, kare ya da dikdörtgen taş levhalar.

  terimlerMezar Steli: Mezar taşı. Yüksekliği eninden uzun, dik bir biçimde zemine yerleştirilen taştan levhaya verilen addır. Her çağda ve her bölgede ayrı tip

  terimlerMısır Hiyeroglif Yazısı: Mısır hiyerogliflerinde 700'den fazla işaret bulunmaktadır. Bu yüzden de okuma yazma oranı düşüktür. Çünkü hiyeroglif bir harf yazısı d

  terimlerMihrap: Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. ımamın önünde durduğu bölüm. Genellikle etrafı çerçevelenmi

  terimlerMiletos: Söke-Balat sınırları içinde kurulan antik dönemin en önemli İon kentlerinden birisi.

  terimlerMina: Eski Tunç ve Demir Devri'nde Anadolu'da kullanılan, 0,49 kilograma eş değer ağırlık ölçüsüne verilen ad.

  terimlerMinber: Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yükselen bir mimari öğe. Kapı, basamak, basamak korkulukları, köık ve k

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın