Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Pastas:Hellen evinde, üç ya da dört dikitle avluya açılan, hemen hemen bir duvardan karşı duvara kadar en devam

terimler Patricius (Patrikios):Roma'da asiller ve zenginler sınıfına verilen ad. devam

terimler Patronicium:Korumacılık, patronluk. devam

terimler Patronus:Client'lerin koruyucusu durumunda olan patrici sınıfına dahil zengin Roma yurttaşlarına verilen ad devam

terimler Payanda:Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası. devam

terimler Paye:Yapıda duvar örme yöntemleriyle yapılmış düşey taşıyıcılara verilen ad. Bunlar, kare, dikdörtgen d devam

terimler Pektoral:Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad. devam

terimler Pelasglar:Yunanistan'ın ilk sakinleri olduğuna inanılan Anadolu kökenli halkın adı. devam

terimler Perdah Tekniği (Lüster):Perdah tekniği çini ve keramik alanında bir sır üstü çalışmasıdır. Kap istenen renkte sırla sırlan devam

terimler Pergamon:Bugünkü Bergama'da kurulan Batı Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden birisi. devam

terimler Peribolos:Çevre duvarı. devam

terimler Perioikoi:Sparta'da kentin civarında oturan ve 'Yarı Yurttaş' konumunda bulunan halka verilen ad. devam

terimler Peripteros:Bir sıra sütunla çevrili tapınak. devam

terimler Periptertos:Cellasının çevresi tek sıra sütun dizisiyle çevrilmiş tapınaklara verilen ad. devam

terimler Peristatis:Tapınağı çevreleyen sütun sırası. devam

terimler Peristyl:Eski Yunanistan'da sütunlarla çevrili avluya verilen ad. devam

terimler Phalanks:Makedon ordusunda sarissa taşıyan hoplit'lerden oluşmuş ağır piyadelere verilen ad. devam

terimler Phrygia Bölgesi:Antik dönemde Lykos (Çürüksu) Ovası, Afyon ve Eskişehir dolaylarını içine alan bölge. Lykos, antik devam

terimler Phrygia Pacatiana:Phrygia Bölgesi içinde yer alan antik kentlerin yönetim birliğinin olduğu kent merkezi. devam

terimler Pieta:İsa'nın betimleniş türlerinden biri. Bu türde ölü ısa'nın gövdesi annesinin kucağında ya da kollar devam

terimler Pilastr:Eski Yunanistan'da dörtgen biçimli ve duvara bağlı yarım sütunlara verilen ad. devam

terimler Pithos:Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kul devam

terimler Pitos:Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kul devam

terimler Pleb:Roma'da avam sınıfını oluşturan halka ve özgür köylülere verilen ad. Toplumun en kalabalık sınıfın devam

terimler Plebiscites:Concillium Plebis'in aldığı kararlara verilen ad. devam

terimler Plinthos:İon kaidesinin alt bölümünü oluşturan kare biçimli blok. devam

terimler Podyum:Sütunların, lahitlerin, heykellerin ya da tapınakların üzerine yerleştirildiği yüksek kaide. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın