Eğitim Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPastas: Hellen evinde, üç ya da dört dikitle avluya açılan, hemen hemen bir duvardan karşı duvara kadar enlemesine uzanan odalara verilen ad.

  terimlerPatricius (Patrikios): Roma'da asiller ve zenginler sınıfına verilen ad.

  terimlerPatronicium: Korumacılık, patronluk.

  terimlerPatronus: Client'lerin koruyucusu durumunda olan patrici sınıfına dahil zengin Roma yurttaşlarına verilen ad.

  terimlerPayanda: Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası.

  terimlerPaye: Yapıda duvar örme yöntemleriyle yapılmış düşey taşıyıcılara verilen ad. Bunlar, kare, dikdörtgen daire ya da çokgen plânlı olabilir.

  terimlerPektoral: Çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlıklara verilen ad.

  terimlerPelasglar: Yunanistan'ın ilk sakinleri olduğuna inanılan Anadolu kökenli halkın adı.

  terimlerPerdah Tekniği (Lüster): Perdah tekniği çini ve keramik alanında bir sır üstü çalışmasıdır. Kap istenen renkte sırla sırlanıp fırınlandıktan sonra perdah adı

  terimlerPergamon: Bugünkü Bergama'da kurulan Batı Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden birisi.

  terimlerPeribolos: Çevre duvarı.

  terimlerPerioikoi: Sparta'da kentin civarında oturan ve 'Yarı Yurttaş' konumunda bulunan halka verilen ad.

  terimlerPeripteros: Bir sıra sütunla çevrili tapınak.

  terimlerPeriptertos: Cellasının çevresi tek sıra sütun dizisiyle çevrilmiş tapınaklara verilen ad.

  terimlerPeristatis: Tapınağı çevreleyen sütun sırası.

  terimlerPeristyl: Eski Yunanistan'da sütunlarla çevrili avluya verilen ad.

  terimlerPhalanks: Makedon ordusunda sarissa taşıyan hoplit'lerden oluşmuş ağır piyadelere verilen ad.

  terimlerPhrygia Bölgesi: Antik dönemde Lykos (Çürüksu) Ovası, Afyon ve Eskişehir dolaylarını içine alan bölge. Lykos, antik dönemde Phrygia Bölgesi'nin batıdaki s

  terimlerPhrygia Pacatiana: Phrygia Bölgesi içinde yer alan antik kentlerin yönetim birliğinin olduğu kent merkezi.

  terimlerPieta: İsa'nın betimleniş türlerinden biri. Bu türde ölü ısa'nın gövdesi annesinin kucağında ya da kolları arasındadır. Kökeni 14. yüzyıl A

  terimlerPilastr: Eski Yunanistan'da dörtgen biçimli ve duvara bağlı yarım sütunlara verilen ad.

  terimlerPithos: Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere pithos

  terimlerPitos: Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen

  terimlerPleb: Roma'da avam sınıfını oluşturan halka ve özgür köylülere verilen ad. Toplumun en kalabalık sınıfını plebler oluştururdu.

  terimlerPlebiscites: Concillium Plebis'in aldığı kararlara verilen ad.

  terimlerPlinthos: İon kaidesinin alt bölümünü oluşturan kare biçimli blok.

  terimlerPodyum: Sütunların, lahitlerin, heykellerin ya da tapınakların üzerine yerleştirildiği yüksek kaide.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın