Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Polemoslar:Laodikeia'da Roma Dönemi'nde zengin ve soylu sülale. devam

terimler Polis (Poleis):Çevresinde bir sur bulunan, aşağı kent ve gerisindeki akropolis adı verilen yüksek bir tepeden olu devam

terimler Pontifex Maximus:Roma'da başrahibe verilen ad. devam

terimler Pontus Bölgesi:Antik dönemde Karadeniz Bölgesi'nin adı. devam

terimler Populares:Roma'da yeterli mal varlığına sahip olmayan halk sınıfına verilen ad. devam

terimler Populus Romanus:Krallık döneminde yurttaşlık haklarından yararlanan tüm Roma halkı. devam

terimler Portal:Taç kapı, Tâk kapı adı da verilen bezemeli ana giriş. devam

terimler Portik:Sütunlu Caddeyi iki yanından sınırlayarak oluşturan, arkasında dükkanların yer aldığı çatısı sütun devam

terimler Possessoris:Bir malın kullanım hakkını, sahibi olsun ya da olmasın elinde bulunduran kişi. devam

terimler Postament:Roma mimarlığında, sütun kaidesinin altında yer alan yüksekçe bir prizma biçimindeki altlığa veril devam

terimler Potestas:Tribunuslerin elinde bulunan zor kullanma yetkisi. devam

terimler Praefectura:Roma İmparatorluğu'nda, eyaletler (=dioceese)den oluşan en büyük yönetim birimlerine verilen ad. devam

terimler Praefectus Praetoria:Roma'da imparatora bağlı eyalet valilerine verilen ad. Bunlar kendi bölgelerinde aynı zamanda 'İmp devam

terimler Praesidialis:Roma'da başkan ya da yönetici olan kişiler için kullanılan ünvan. devam

terimler Praetor:Roma'da yargı işlerine bakan, aynı zamanda iktidarı kullanma yetkisine sahip magistralara verilen devam

terimler Preton:Tapınaklarda bulunan çevresel sütun dizilerine verilen ad. devam

terimler Principatus:Tek kişiye dayalı Roma başkanlık sistemine verilen ad. devam

terimler Proconsul:Roma İmparatorluğu'nda eyalet valilerine verilen ad. devam

terimler Prokonsül:Roma İmparatorluğu'nun atadığı eyalet valisi. devam

terimler Proletarii:Roma'da herhangi bir mal varlığına sahip olmadıklarından centuria örgütlenmesinden dışlanmış en yo devam

terimler Pronaos:Bir tapınakta genellikle doğuda yer alan ve cella'ya (naos) geçit veren ön odaya verilen ad. Diğer devam

terimler Propylon (Propylaia):Yunan ve Roma mimarisinde anıtsal kapılara verilen ad. Tapınak ya da kutsal alana giriş kapısı. devam

terimler Proskenion:Bir tiyatroda sahne yapısının cavea'ya doğru ileriye taştığı bölüm. Klasik Dönem sonrasında sahne devam

terimler Prostas Ev:Priene'de örneklerine rastlandığı gibi, önünde sütun dizisi bulunan evlere verilen ad. devam

terimler Prostyle:Önünde sütun dizisi bulunan yapılara verilen ad. devam

terimler Prostylos:Önünde sütunlu bir sundurması bulunan tapınak. devam

terimler Proto-Yunan(Ca):Yunanca ve Yunanlıların atası olduğu varsayılan, fakat belgelenmemiş dil ve halka verilen ad. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın