eğitim sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPolemoslar: Laodikeia'da Roma Dönemi'nde zengin ve soylu sülale.

  terimlerPolis (Poleis): Çevresinde bir sur bulunan, aşağı kent ve gerisindeki akropolis adı verilen yüksek bir tepeden oluşan kent (site) devleti.

  terimlerPontifex Maximus: Roma'da başrahibe verilen ad.

  terimlerPontus Bölgesi: Antik dönemde Karadeniz Bölgesi'nin adı.

  terimlerPopulares: Roma'da yeterli mal varlığına sahip olmayan halk sınıfına verilen ad.

  terimlerPopulus Romanus: Krallık döneminde yurttaşlık haklarından yararlanan tüm Roma halkı.

  terimlerPortal: Taç kapı, Tâk kapı adı da verilen bezemeli ana giriş.

  terimlerPortik: Sütunlu Caddeyi iki yanından sınırlayarak oluşturan, arkasında dükkanların yer aldığı çatısı sütunlarla taşınan yaya yolu

  terimlerPossessoris: Bir malın kullanım hakkını, sahibi olsun ya da olmasın elinde bulunduran kişi.

  terimlerPostament: Roma mimarlığında, sütun kaidesinin altında yer alan yüksekçe bir prizma biçimindeki altlığa verilen ad.

  terimlerPotestas: Tribunuslerin elinde bulunan zor kullanma yetkisi.

  terimlerPraefectura: Roma İmparatorluğu'nda, eyaletler (=dioceese)den oluşan en büyük yönetim birimlerine verilen ad.

  terimlerPraefectus Praetoria: Roma'da imparatora bağlı eyalet valilerine verilen ad. Bunlar kendi bölgelerinde aynı zamanda 'İmparator Vekili' ünvanına da sahiptiler.

  terimlerPraesidialis: Roma'da başkan ya da yönetici olan kişiler için kullanılan ünvan.

  terimlerPraetor: Roma'da yargı işlerine bakan, aynı zamanda iktidarı kullanma yetkisine sahip magistralara verilen ad.

  terimlerPreton: Tapınaklarda bulunan çevresel sütun dizilerine verilen ad.

  terimlerPrincipatus: Tek kişiye dayalı Roma başkanlık sistemine verilen ad.

  terimlerProconsul: Roma İmparatorluğu'nda eyalet valilerine verilen ad.

  terimlerProkonsül: Roma İmparatorluğu'nun atadığı eyalet valisi.

  terimlerProletarii: Roma'da herhangi bir mal varlığına sahip olmadıklarından centuria örgütlenmesinden dışlanmış en yoksul kesim. Bunlar yalnızca çoluk-çocu

  terimlerPronaos: Bir tapınakta genellikle doğuda yer alan ve cella'ya (naos) geçit veren ön odaya verilen ad. Diğer bir deyişle, cellanın önünde, anta duvarla

  terimlerPropylon (Propylaia): Yunan ve Roma mimarisinde anıtsal kapılara verilen ad. Tapınak ya da kutsal alana giriş kapısı.

  terimlerProskenion: Bir tiyatroda sahne yapısının cavea'ya doğru ileriye taştığı bölüm. Klasik Dönem sonrasında sahne işlevi görmüştür.

  terimlerProstas Ev: Priene'de örneklerine rastlandığı gibi, önünde sütun dizisi bulunan evlere verilen ad.

  terimlerProstyle: Önünde sütun dizisi bulunan yapılara verilen ad.

  terimlerProstylos: Önünde sütunlu bir sundurması bulunan tapınak.

  terimlerProto-Yunan(Ca): Yunanca ve Yunanlıların atası olduğu varsayılan, fakat belgelenmemiş dil ve halka verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın