Eğitim Sitesi

Yönetmelik Nedir? Yönetmelik Hakkında Kısaca Bilgi

Yönetmelik Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Yönetmelik:
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasında görevlilere yol göstermek, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak üzere bir ya da birkaç bakanlık ve belediyelerce çıkarılıp resmi gazetede yayımlanan nesnel kuralların tümü.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yönetmelik:
Yasa ve tüzüklerin uygulanmasında görevlilere yol göstermek, yasa ve tüzüklere aykırı olmamak üzere bir ya da birkaç bakanlık ve belediyelerce çıkarılıp resmi gazetede yayımlanan nesnel kuralların tümü.

 

Hukuk Terimi Olarak Yönetmelik:
Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi alanlarını ilgilendiren, çalışma yöntemlerini düzenleyen hukuk kuralları.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Yönetmelik:
Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç bünyelerini, kendi alanlarını ilgilendiren ve kendi çalışma yöntemlerini düzenleyen kurallar bütünü.

 

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Yönetmelik:
Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerince kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzük hükümlerinin nasıl uygulanacağını göstermek amacıyla çıkarılan düzenleyici idari işlemdir. Yönetmelik; tüzüğe, kanuna ve Anayasa’ya aykırı olamaz.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

Mizan: 1. Terazi, tartı, ölçü aleti. Ölçü. 2. tic. Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, Devamını Oku

Lütuf: Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım. Devamını Oku

Hobi: Her zamanki uğraşların dışında severek yapılan, dinlendirici vakit geçirme yolu, işi. Devamını Oku

İstatistik: Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. Devamını Oku

Ormancılık: Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Devamını Oku

Usta: Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. Devamını Oku

Hümayun: Devletle ilgili. "Ordu-yı Hümayun sefere çıktı.(Devletin, padişahın ordusu sefere çıktı.) Devamını Oku

Ova: Çevresine göre alçakta kalmış olan geniş düzlüklerdir.(Çukurova, Bafra, Çarşamba) Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Sözlüğü

Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Perdecilik Terimleri Sözlüğü

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Jimnastik (Cimnastik) Terimleri Sözlüğü

Moda ve Dikiş-Nakış Terimleri Sözlüğü

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü