Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Teslis Nedir? Teslis Hakkında Kısaca Bilgi

Teslis Terimi Hakkında Bilgiler

TeslisKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Teslis:
1. Üçleme, üçe çıkarma, üçe bölme, üç parça yapma.

2. Baba, oğul ve Ruhulkudüs’ün birleşmesinden meydana geldiğine inanılan Hıristiyanlıktaki tanrı anlayışı, inanç biçimi.

 

TeslisDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Teslis:
1- Baba, oğul ve Ruhulkudüs'ün birleşmesinden meydana geldiğine inanılan Hıristiyanlıktaki tanrı anlayışı, inanç biçimi.

2- Üçleme, üçe çıkarma, üçe bölme, üç parça yapma.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Rivayet: Bir olay, bir haber veya sözü nakletme. devam et

box Vecd: Şiddetli dinî duygu ve heyecan hâli, coşma. devam et

box İsnat: Bir sözü ilk söyleyene nispet etme. Bir hadisin Hz. Muhammed’e ulaşıncaya kadar birbirine nakleden ravilerin hadis metninin başında belirtilmesi. devam et

box Esmâ-i Hüsna (Esmâi Hüsna): Yüce Allah'ın en güzel, en şerefli isimleri. devam et

box Kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun. devam et

box Konstantin: Roma İmparatoru. devam et

box Rab: Terbiye eden, yetiştiren, yöneten, bir şeyin sahibi, nimet veren, ihtiyaçları gideren seçkin kişi. Allah’ın isimlerinden biri olarak da kullanılır. devam et

box Rıza: Hoşnutluk, memnunluk, razı olma, isteme. devam et