Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sure Nedir? Sure Hakkında Kısaca Bilgi

Sure Terimi Hakkında Bilgiler

SureKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Sure:
Kur’an-ı Kerim’in her biri diğerinden besmele ile ayrılmış yüz on dört (114) bölümünden her biri.

 

SureFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Sure:
İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir.

 

SûreDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Sûre:
Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

 

SureDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Sure:
1. Ayetlerin meydana getirdiği Kuranı Kerimin bağımsız bölümler, Kuranı Kerimde 114 tane sure vardır.

2. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin oluşturduğu 114 bölümden her birine denir. Kur'ân-ı Kerim’de toplam 114 sure bulunmaktadır. En kısa sure üç ayetten oluşan Kevser suresi, en uzunu sure ise 286 ayetten oluşan Bakara suresidir. Mushaf sırasında ilk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir. Tevbe suresi dışındaki her bir sure başında Besmele bulunmaktadır. Mekke'de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box İlâh: 1. Hak olsun, batıl olsun tapınılan her türlü varlık, tanrı, mabut. 2. Tapınılan, yüceliği karşısında hayranlık duyulan, gönülden bağlanılıp sığını devam et

box Necdet: Kahramanlık, yiğitlik, efelik. devam et

box Tespih: Allah’ı zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü eksiklikten uzak tutma. “Sübhanallah” sözünü söyleme. Allah’ı her türlü eksik ve y devam et

box Tenzih: 1. Arındırma, kötü şeylerden uzaklaştırma, kusur kondurmama. 2. Allah’ı, şanına ve zatına layık olmayan şeylerden uzak ve yüce tutma; yaratılmışlar devam et

box Ümmet: 1. Topluluk, cemaat, millet. 2. Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı peygambere bağlanan insanlar topluluğu, bir din üzerinde bir devam et

box İfrat: Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık, tefrit karşıtı. devam et

box Râvi: Rivayet eden, işittiği haberleri ve sözleri başkalarına aktaran, hadisle ilgili haberleri anlatan. devam et

box Tezekkür: Bir olay üzerinde konuşma. devam et