Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Lale Devri Nedir? Lale Devri Hakkında Kısaca Bilgi

Lale Devri Terimi Hakkında Bilgiler

Lale DevriTarih Terimi Olarak Lale Devri:
1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan, 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar süren ve Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmeye başlandığı döneme Lale Devri denir.

Lale Devri'nin Padişahı: III. Ahmet
Sadrazamı: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Ünlü Şairi: Nedim'dir.
Lale Devri tabirini ilk defa “Yahya Kemal Beyatlı” kullanmıştır.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Tahribat: Harap etme, yıkıp bozma. devam et

box Ortodoks Kilisesi: Hristiyan kiliselerinin üç önemli kolundan biri. Her Ortodoks Kilisesi'nin kendi dili ve gelenekleri vardır, ama hepsi aynı inancı paylaşır. Ortodok devam et

box Mutasarrıf: Osmanlı Dönemi'nde, Tanzimattan sonra, Osmanlı yönetim örgütünde sancak(illerde) en büyük idare âmiri, yöneticisidir. devam et

box Mücellid: Ciltçi. devam et

box Müsadere Sistemi: Osmanlı İmparatorluğu'nda, ölen bir devlet memurunun ya da herhangi bir kimsenin ölümünde, idamında, hatta hayattayken mal varlığına devlet tarafından devam et

box Hal Etmek: Hükümdarlıktan düşürmek, tahttan (zorla) indirmek. devam et

box Devalüasyon: Paranın değerinin düşürülmesi. Tağşiş. devam et

box Mühendishane: Eskiden topçu subayı, istihkâm subayı ve mühendis yetiştiren okul. devam et