Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İdadi Nedir? İdadi Hakkında Kısaca Bilgi

İdadi Terimi Hakkında Bilgiler

İdadiGenel Türkçe Terimi Olarak İdadi:
Fakülte

 

İdadiTarih Terimi Olarak İdadi:
Bugünkü liselere denk olan, 1883 yılında açılan ve öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan okuldur. Buraya girebilmek için ortaokul dengi bir okul olan rüştiyeyi bitirmek gerekliydi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra adı sultani olarak değiştirilmiştir.

 

İdadiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdadi:
Osmanlı Devleti'nde aşağı yukarı lise derecesinde okullara verilen adı.

 

İdadiOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki okullara verilen ad.

 

İdadiSosyal Bilgiler Terimi Olarak İdadi:
Lise derecesindeki eğitim kurumu.

 

Benzer Genel Türkçe Terimleri:

box Kulunç: Şiddetli omuz ve sırt ağrısı. devam et

box Tefekkür: Düşünme, düşünüş. devam et

box Sahabe: Hz. Muhammed'in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler. devam et

box Dehliz: Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor. devam et

box Rehin: Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tulu, ipotek. devam et

box Abanoz: Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası. devam et

box İrfan: 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür. devam et

box İffet: 1- Ahlak kurallarına bağlılık. 2- Namus. devam et