Eğitim Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

A (Alfa)

Uluslararası işaret sancaklarından A harfi Denizde dalgıcım var ağır yolla iyice neta bulununuz anlamına kullanılır.

Abaşo

Alt ve aşağı (Abaşo Gabya yelkeni)

Abaşo Babafingo

Çift babafingolardan altta olan babafingo.

Abaşo Gabya Yelkeni

Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelken

Abis

Denizlerin derinliği.

Abli

Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veya iskeleye) çevirmek, düşey durumda tutmak ya da ortaya alarak bağlamak için seren cundalarından sancak veya iskeleye alınan donanımlardır. Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar.

Abli Palangası

Palanga şeklindeki veya halindeki abli.

Abluka

Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlı kuvvetlerle sarılması. Bir liman ağzını veya kıyı açığını üstün kuvvetlerle çevirmek, dışarı ile ilişkilerini kesmek.

Aborda

Bir teknenin diğer bir tekneye veya bir iskeleye, rıhtıma tamamen bordasını vererek yanaşması.

Aborda Olmak

Bir teknenin diğer bir tekne veya rıhtıma\iskeleye tamamen bordasını vererek yanaşmak.

Abosa

1- Akan bir zinciri veya halatı o durumda durdurmak ve tutmak için bosaya vurmak.

2- Bosayı tut veya geçici olarak durdur, bosaya vurmak.

Abramak

Kontrolden çıkan bir gemiyi veya bir işi kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstesinden gelmek.

Acenta

Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

Acentelik

Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleri için yetkilendirdikleri kişilerin, acentaların yaptığı iş.

Açevela

Serenlerin aşırılabildiği kadar prasya edilmesi. Bir yere asılan veya çekilen veya su üzerinde yüzdürülerek getirilen herhangi bir cismin bir yere çarpmaması veya kendine yakın bir cisimle çarpışmaması için yapılan bir donanım.

Açevele

1. Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri.

2. Bir yere asılan, çekilen veya su üzerinde yüzdürülmek suretiyle getirilen herhangi bir cismin bir yere çarpmaması için yapılan donanıma açevele tutmak denir.

Açı Sekstantı

Harita, sörvey gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış alet.

Açığa Çıkmak

Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak, fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından da ileri gelebilir.

Açık Barınaklı Gemi

Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olması nedeniyle barınak güvertenin altında kalan hacmin gross ve net tonaj ölçümüne katılmayan gemi türüdür.

Açık Demir Yeri

Bazı rüzgarlara açık olan demir yeri, açık liman.

Diğer Denizcilik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 841

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa