Eğitim Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  A (Alfa)

  Uluslararası işaret sancaklarından A harfi Denizde dalgıcım var ağır yolla iyice neta bulununuz anlamına kullanılır.

  Abaşo

  Alt ve aşağı (Abaşo Gabya yelkeni)

  Abaşo Babafingo

  Çift babafingolardan altta olan babafingo.

  Abaşo Gabya Yelkeni

  Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelken

  Abis

  Denizlerin derinliği.

  Abli

  Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veya iskeleye) çevirmek, düşey durumda tutmak ya da ortaya alarak bağlamak için seren cundalarından sancak veya iskeleye alınan donanımlardır. Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar.

  Abli Palangası

  Palanga şeklindeki veya halindeki abli.

  Abluka

  Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlı kuvvetlerle sarılması. Bir liman ağzını veya kıyı açığını üstün kuvvetlerle çevirmek, dışarı ile ilişkilerini kesmek.

  Aborda

  Bir teknenin diğer bir tekneye veya bir iskeleye, rıhtıma tamamen bordasını vererek yanaşması.

  Aborda Olmak

  Bir teknenin diğer bir tekne veya rıhtıma\iskeleye tamamen bordasını vererek yanaşmak.

  Abosa

  1- Akan bir zinciri veya halatı o durumda durdurmak ve tutmak için bosaya vurmak.

  2- Bosayı tut veya geçici olarak durdur, bosaya vurmak.

  Abramak

  Kontrolden çıkan bir gemiyi veya bir işi kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstesinden gelmek.

  Acenta

  Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

  Acentelik

  Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleri için yetkilendirdikleri kişilerin, acentaların yaptığı iş.

  Açevela

  Serenlerin aşırılabildiği kadar prasya edilmesi. Bir yere asılan veya çekilen veya su üzerinde yüzdürülerek getirilen herhangi bir cismin bir yere çarpmaması veya kendine yakın bir cisimle çarpışmaması için yapılan bir donanım.

  Açevele

  1. Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri.

  2. Bir yere asılan, çekilen veya su üzerinde yüzdürülmek suretiyle getirilen herhangi bir cismin bir yere çarpmaması için yapılan donanıma açevele tutmak denir.

  Açı Sekstantı

  Harita, sörvey gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış alet.

  Açığa Çıkmak

  Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak, fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından da ileri gelebilir.

  Açık Barınaklı Gemi

  Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olması nedeniyle barınak güvertenin altında kalan hacmin gross ve net tonaj ölçümüne katılmayan gemi türüdür.

  Açık Demir Yeri

  Bazı rüzgarlara açık olan demir yeri, açık liman.

  Diğer Denizcilik Terimleri

  [1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 841

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfa