Eğitim Sitesi

Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Abece

1. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaşmış bir sıraya göre dizilmiş takımı.

2. Okuma öğreneceklere harfleri ve okuma yolunu gösteren kitap.

Abece Öğretimi

Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandırmak amacını güden öğretim.

Abece Yöntemi

Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıtılmasına dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.

Acıyitimi

Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da bütününün yok olması.

Açık Hava Okulu

Çocukların, temiz havadan ve güneşten bol bol yararlanmalarını sağlamak amacıyla derslikleri ve öteki bölümleri özel olarak yapılmış ve donatılmış olan okul.

Açık Hava Oyun Araçları

Çocukların açık havada oynadığı salıncak, tırmanma merdiveni, kaydırak, tünel ve kum havuzu gibi araçlar.

Açık Hava Öğretimi

Öğretim programlarında yer alan kimi derslerin ya da ders konularının derslik dışında açık havada işlenmesi.

Açık Oturum

Küçük bir konuşmacı öbeğinin bir konuyu ya da sorunu doğal bir ortam içinde tartışması amacıyla düzenlenen toplantı yuvarlak masa görüşmesi.

Açıklama

Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına uyarak aydınlatma, çözümleme işi.

Açıklama Yöntemi

Bir olayı yaratan gerçek nedeni ya da nedenleri ortaya çıkarmayı amaç edinen öğretim yöntemi.

Açımlama

Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma, yorumlama ve çözümleme işi.

Adaptasyon

Piaget'e göre, bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişikliklere, özümleme ve uyumsama süreçlerini kullanarak uyum sağlayabilme yeteneği.

Aday Öğrenci

Bir eğitim kurumuna geçici olarak alınan, ancak kesin kayıt için gerekli işlemleri sonuçlandırılmamış olan öğrenci.

Adaylık Eğitimi

Belli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir ünvan kazanmak için gerekli koşulları ve yetenekleri taşıdıkları belgelenmiş kişilere o dalda göreve başlamadan önce belirli bir süre uygulanan eğitim.

Ağaç İşleri

Genellikle ilk ve ortaokul öğrencilerine resim-iş dersi çerçevesinde ağacın kesilmesi, delinmesi ve biçimlendirilmesi ile ilgili becerileri kazandırma amacını güden çalışma alanı.

Ağır Derecede Geri Zekâlılar

Zekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 40 ile 45'in altında olanlar.

Ağrı Duymazlığı

Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da bütününün yok olması.

Ahlak

1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad.

2. Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi.

Ahlak Eğitbilimi

Genel ahlak ilke ve kurumları ile uğraşan, ahlakın eğitimle olan ilişkileri üzerinde duran eğitbilim dalı.

Ahlak Gelişimi

Bireye özgü inançlar ve değerler sisteminin gelişmesi.

Diğer Eğitim-Öğretim Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 556

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa