Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İbare Nedir? İbare Hakkında Kısaca Bilgi

İbare Terimi Hakkında Bilgiler

İbareParlamento (TBMM) Terimi Olarak İbare:
Bir cümlenin, kendi başına hüküm içermeyen bir veya birden fazla kelimesidir.

 

İbâreHukuk Terimi Olarak İbâre:
Deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Yasama Bağışıklığı: Milletvekillerinin, görevlerini daha iyi bir şekilde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için kendilerine tanınan koruyucu statüdür. Yasama sorumsuzlu devam et

box Uluslararası Antlaşma: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılan antlaşmadır. Anayasa’nın 90. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası devam et

box Öngörüşme: Genel Kurulda, genel görüşme ve Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair yapılan; hükûmet, siyasi parti grupları ve genel görüşme önergesini veren devam et

box Uzlaşma Komisyonları: Doğrudan hukuki bir dayanağı bulunmayan, belirli bir konuda Meclis Başkanı’nın inisiyatifi üzerine tüm siyasi parti gruplarının temsilci vermeyi kabul devam et

box Mülga Kanun: Yürürlükten kaldırılmış, diğer bir deyişle ilga edilmiş kanuna verilen addır. devam et

box Kadük Bülteni: Bkz. Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi devam et

box İlan Tahtası: Komisyon toplantı çağrıları ve gündemleri; Genel Kurulun gelecek birleşiminde görüşülecek hususlar; Gelen Kâğıtlar Listesi; tebrik, teşekkür, takdir v devam et

box Birleşik Oy Pusulası: TBMM Genel Kurulunda birden fazla aday arasında yapılan seçimlerde kullanılan ve adayların tümünün ad ve soyadlarının yer aldığı mühürlü belgedir. devam et