Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Güvenlik soruşturması Nedir? Güvenlik soruşturması Hakkında Kısaca Bilgi

Güvenlik soruşturması Terimi Hakkında Bilgiler

Güvenlik soruşturmasıHukuk Terimi Olarak Güvenlik soruşturması:
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve
istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Karabet: yakınlık devam et

box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

box Arama: Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin evinde, iş yerinde, üzerinde veya eşyasında yapılan araştırma işlemi. devam et

box Yokluk: Keen-lem-yekûn, sanki hiç olmamış. Hukuken işlemin sonuç doğurmaması. Mutlak butlan. Bir çeşit yaptırım türüdür. Emredici kurallara uymama durumunda b devam et

box Umur: işler devam et

box Seçme Hakkı: Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar ; Herhangi bir seçimde oy kullanabilme hakkı. devam et

box Afaki: Afakî - Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı. devam et

box Düvel-i muazzama: Büyük Devletler devam et