Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genel Sekreter Nedir? Genel Sekreter Hakkında Kısaca Bilgi

Genel Sekreter Terimi Hakkında Bilgiler

Genel SekreterParlamento (TBMM) Terimi Olarak Genel Sekreter:
TBMM İdari Teşkilatının, görevlerini mevzuata, Teşkilatın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen, yürüten ve hizmet birimleri arasında eş güdümü sağlayan üst yöneticisidir. İdari Teşkilatın görevlerinin yürütülmesinden TBMM Başkanı’na karşı sorumludur.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı Önerge: Toplam bütçe harcamalarında artışa ya da bütçe gelirlerinde azalışa neden olan önergelerdir. Anayasa, bu tür önergelerin bütçe kanunu tasarılarının Ge devam et

box Madde Gerekçesi: Her maddenin düzenlenme amacının açıklandığı; kaldırılması, değiştirilmesi ve eklenmesi öngörülen hükümlerin neler olduğu ve bunların sebeplerinin açı devam et

box Yasama Bağışıklığı: Milletvekillerinin, görevlerini daha iyi bir şekilde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için kendilerine tanınan koruyucu statüdür. Yasama sorumsuzlu devam et

box Siyasi Parti Grubu: TBMM’de en az 20 milletvekili bulunan bir siyasi partinin oluşturduğu gruptur. Bağımsızların veya farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin to devam et

box Geçici Bakanlar Kurulu: Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde bakanlar kurulunun çekilmesi üzerine seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar va devam et

box Milletvekilliğinin Düşmesi: Yasama dönemi sona ermeden milletvekilliğinin kendiliğinden veya Meclis kararı ile sona ermesidir. Anayasa’da sayılan düşme sebepleri istifa, kesin hü devam et

box Dibace: Bkz. Başlangıç kısmı devam et

box Komisyon Metni: Komisyonların görüştükleri işlere ilişkin hazırladıkları, varsa komisyonda yapılan değişikliklerin işlenmiş olduğu, Genel Kurul görüşmelerine esas teş devam et