Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Genel Sekreter Nedir? Genel Sekreter Hakkında Kısaca Bilgi

Genel Sekreter Terimi Hakkında Bilgiler

Genel SekreterParlamento (TBMM) Terimi Olarak Genel Sekreter:
TBMM İdari Teşkilatının, görevlerini mevzuata, Teşkilatın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen, yürüten ve hizmet birimleri arasında eş güdümü sağlayan üst yöneticisidir. İdari Teşkilatın görevlerinin yürütülmesinden TBMM Başkanı’na karşı sorumludur.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Mükerrer Madde: Bir kanuna eklenecek maddeye, kanunun diğer bir maddesi ile bağlantılı olması nedeniyle başına mükerrer ibaresi konularak aynı madde numarasının veril devam et

box Özel Sözcü: Komisyonların, ihtiyaç duyulan hâllerde, belirli bir konu için, komisyon başkanının teklifi üzerine toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oy devam et

box Ziyaretçi Kabul Salonu: Seçmenlerin, milletvekilleri ile görüşebilmek için ziyaretçi kartı alarak TBMM yerleşkesine giriş yaptıkları salondur. devam et

box Seçim Dönemi: Anayasa’da, TBMM seçimlerinin yapılması için öngörülen süredir. devam et

box İlk Toplantı: TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanallarında ilânını takip e devam et

box Parlamento Teamülü: Meclis çalışmalarının yürütülmesi bakımından Anayasa, kanunlar ve İçtüzük’te hüküm bulunmayan hâllerde geliştirilen çözüm yollarının aynı şekilde tatb devam et

box Kanun Tasarısı: İlgili bakanlıklar tarafından genel gerekçe ve madde gerekçesi içerecek şekilde hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla birlikte T devam et

box Yarım Kalan İşler: Genel Kurulda görüşmelerine başlanmış ancak tamamlanamamış işlerdir. Gündemde hangi işlerin yarım kaldığı, altına not düşülerek belirtilir. devam et