Eğitim Sitesi

Eylem Nedir? Eylem Hakkında Kısaca Bilgi

Eylem Terimi Hakkında Bilgiler

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Eylem:

İnsanın yaptığı istençli hareket. İnsanın bir dış nedenle değil de, doğrudan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği davranışları.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Eylem:

Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.

 

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Eylem:

Olumlu veya olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren sözcük.

 

Siyaset Terimi Olarak Eylem:

Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası.

 

Fizik Terimi Olarak Eylem:

Değişikliğe neden olacak davranış.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri

  Egemenlik: 1- Devletin belli sınırlar içinde,belli bir toplumda serbestçe iktidar gücünü kullanabilmesidir.Yani dış ve iç baskılardan kurtularak kendini yönetebilmesidir. 2- Hukuk ve siyaset felsefesinde, bir kişi ya da kurumun, kendi alanında başka bütün kişi ya da kurumlar üzerinde nihai otorite sahibi olmasını mümkün kılan özellik; devletin karar alma sürecinde ve düzeni sağlamada, tek yönetici ya da otorite olması durumu.

  Sosyokültürel: Aynı anda bir toplumu veya toplum- sal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren.

  Epistemoloji (Bilgi Kuramı): 1- İnsan bilgisinin temel yapısını, özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceleyen felsefe disiplinidir. 2- Bilginin ne olduğunu, bilginin kaynağını ve değerini konu alan felsefe dalı.

  Nüfus Bileşimi: Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılmasında önemli bir veri olarak değerlendirilir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü