Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bir Tanrıcılık (Monoteizm) Nedir? Bir Tanrıcılık (Monoteizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Bir Tanrıcılık (Monoteizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Bir Tanrıcılık (Monoteizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Bir Tanrıcılık (Monoteizm):
Bir tek tanrının olduğunu öne süren öğreti-vahdaniyet.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Monoteizm (Tek tanrıcılık): Tek ve soyut bir tanrıya inanılan din anlayışıdır. Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi dinler Orta Çağ feodal toplumlarında doğup yaygınlaşmıştır. devam et

box İdealizm: 1. Gerçekte var olan düşünce ve ruhtur. Madde, düşünce ve ruhun ürünüdür. 2. Gerçekliği tasarım (idea) ve ülkülere (ideal) göre biçimlendirmek iste devam et

box Duyum: Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcıları duyu organı aracılığı ile alıp sinirsel enerji haline dönüştürmesi sürecine duyum denir. devam et

box Deneysel Yöntem: 1- İncelenen olayla ilgili neden sonuç ilişkilerini saptamak üzere araştırmacının uygun laboratuar koşullarında hazırladığı ve incelediği kişi ya da n devam et

box Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi. devam et

box Kimlik: Bireyin kendi kişiliğine ait değerlendirmelerinin yer aldığı kişiliğin öznel yanı. devam et

box Uyum: Organizma ve çevre arasında tepki yaratmayan denge durumu. devam et

box Anayasa Mahkemesi: Parlamentonun yaptığı yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler. Anayasalar yasalardan üstündür ve yasalar anayasaya uygun olmak zorundadır. devam et