Eğitim Sitesi

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Online Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğü

Abstre

Soyutlama ya da soyutlaştırma. Nesne biçimini resme uygun hâle getirmek için yapılan biçim değiştirme, tanınmayacak hâle getirme, absraction.

Açık-Koyu

Resimde belirtilecek önemli yerlerin koyu-açık lekeler zıtlığı içinde anlatımı. Işık-gölge sözcüğü de aynı anlamda kullanılır.

Akım

Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz.

Algı

İdrak etme eylemi. Duyular yoluyla elde edilen bilgi.

Altın Kesit

Altın oran da denir. Plastik sanatlarda geçerliliği olan bir ölçü oranıdır. Bir doğru parçası iki parçaya bölündüğünde küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın tüm parçaya eşit olmasıdır. A:B= B:(A+B)

Altın Oran

Altın kesit de denir. Plastik sanatlarda geçerliliği olan bir ölçü oranıdır. Bir doğru parçası iki parçaya bölündüğünde küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın tüm parçaya eşit olmasıdır. A:B= B:(A+B)

Ana Renkler

Renk çemberinin merkezinde yer alan renklerdir.
• sarı • mavi • kırmızı

Ara Renkler

Renk çemberinin merkezindeki üçgenin kenarlarına bitişik olarak yer alan renklerdir.
• turuncu • mor • yeşil

Arkeoloji

Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi.

Armoni

Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle olan uygunluğu, uyum.

Asamblaj

20. yy. sanatında görülen bir davranış ve sanatsal üretim biçimi. (Sanat yapıtını boyama, çizme, resmetme ve yontma gibi eylemler oluşturmayı yadsıyarak onu sanatsal araçlarla ortaya konmamış doğal ya da endüstriyel nesnelerin veya parçaların yeni bir düzen içinde bir araya getirilişiyle üretmeyi öngörür.)

Betimleme

Söz, yazı veya çizgiyi kullanarak tasarımlama.

Biçim

1. Dış görünüş, şekil.

2. Yakışık alan uygun şekil.

3. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

4. Tarz.

Çizgi

1. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat.

2. Bir yüzey sanatı ögesi olarak, uzunluğuna oranla kalınlığı çok az olan bir şerit anlamını taşır.

Deformasyon

Biçim bozma, resim ve heykelde model olarak alınan nesnelerin görüntü biçimini, yapılan yoruma uygun hale getirme.

Degrade

Geçiş. Bir rengin koyudan açığa doğru geçişi.

Değer

Bir tablonun genel renk ahengi. Tablodaki bir rengin öteki renklere kıyasla değeri, açıklığı, koyuluğu, canlılığı, solukluğu.

Dekoratif

Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyini.

Denge

1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli.

2. Plastik sanatlarda kullanılan ögelerin kompozisyon bakımından birbirlerini tartacak biçimde düzenlenmeleri.

Dingin

Durgun, kımıldamayan.

Diğer Görsel Sanatlar | Resim Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Görsel Sanatlar | Resim Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 101

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa