Eğitim Sitesi

Ada Nedir? Ada Hakkında Kısaca Bilgi

Ada Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Ada:

Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)

 

Hukuk Terimi Olarak Ada:

Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ada:

1- Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

2- Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlara ada denir.

 

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ada:

ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler.

 

Coğrafya Terimi Olarak Ada:

Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Ada:

Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi.

 

Denizcilik Terimi Olarak Ada:

Sularla çevrili, sular yükseldiğinde su üstünde kalan doğal kara parçası.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri

  Hidroelektrik Santral: Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez.

  Tarih Bilimi: Toplumu etkileyen hareketlerden doğan olayları, zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişki ve bağlantıları ortaya koyan bilim dalıdır.  Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir.  Atalarımızın tecrübelerinden yararlanarak ders çıkarmamıza, geçmişi öğrenerek milli birlik ve beraberlik anlayışımızın güçlenmesine yardımcı olur.

  İhracat: Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

  Tahlil: Çözümleme.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü