Eğitim Sitesi

Kentleşme Nedir? Kentleşme Hakkında Kısaca Bilgi

Kentleşme Terimi Hakkında Bilgiler

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Kentleşme:
Elverişli koşulların doğmasıyla kırsal yörede bulunan küçük bir yerleşim yerinin zamanla büyüyüp kalabalıklaşması, kent niteliğini kazanması.

 

Coğrafya Terimi Olarak Kentleşme:
Yerleşim birimlerinin nüfus ve yapı olarak gelişmesi süreci.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Kentleşme:
Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kent sayısının artması ve büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde değişikliklere yol açan toplumsal süreç.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kentleşme:
Dar anlamda; kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması. 1) Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut kentlerin nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim birimlerinin giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır. Milli gelir ve istihdam yapısında, ağırlığın tarımdan hizmetlere ve sanayiye kayması ile ilgili evrensel ve sayısallaştırılabilir bir süreç. 2) Bazı yoğunluk ve büyüklük değerlerinden başlayarak nüfusun alansal yığılması; kent kültürü olarak tanımlanan bir dizi değer yargısı, davranış ve eğilimin yayılması.

 

Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

Yurtluk Arazi: Osmanlı Devleti'nde sınırları koruma karşılığında sınır boylarında ayrılan araziye denirdi. Devamını Oku

Kuzey Kutup Noktası: Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır ve kutuplarda n Devamını Oku

Cumhuriyetçilik: Cumhur, kelime anlamı olarak halk demektir. Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini Devamını Oku

Tarihi Eser: Tarihi eserler, geçmiş uygarlıklardan bugüne kadar gelen din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari gibi a Devamını Oku

Dış geçerlik: Deneysel sonuçlara dayanarak yapılan çıkarsamaların "gerçek" dünyaya genelleştirilememe olasılığı. Devamını Oku

Yükseköğrenim: Ortaöğrenimin düzeyi üstündeki öğrenim. Devamını Oku

Emniyet Kemeri: Motorlu taşıtlarda insanların güvenliğini sağlayan bele takılan kemer. Devamını Oku

Tasarruf: 1- Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli tüketme. 2- Tutum. 3- Para biriktirme, artır Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Sutopu Terimleri Sözlüğü

Otomobil-Araba Terimleri Sözlüğü

Dericilik Terimleri Sözlüğü

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Yöresel-Bölgesel Terimleri Sözlüğü

Fizik Terimleri Sözlüğü

Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü

Okçuluk Terimleri Sözlüğü

Üniversite Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü