Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Birleşik Cümle:1- Temel cümlenin bir öğesi durumunda bulunan yan cümlecikten oluşan cümlelerdir. Bu cümlelerde te devam

terimler Birleşik Cümleler:İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve görev bakımından tamaml devam

terimler Birleşik Eylem:Bir sözcük ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp kalıplaşan eylem. devam

terimler Birleşik Fiil:Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfat- devam

terimler Birleşik Kelime:Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uygun belir devam

terimler Birleşik Sözcük:Ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması bakımlarından aralarına ek girem devam

terimler Birleşik Zaman:Yalın zamanlı ve çekimli bir eylemin -di (i-di), -miş (i-miş), -se (i-se) gibi ek eylem eklerinden devam

terimler Birleşik Zamanlı Eylem:Birden çok zaman eki almış eylem. devam

terimler Bitişken Dil:Sözcük kökleri değişmeyen dil. Bükümlü dil. devam

terimler Biyografi:Tanınmış, eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi denir. devam

terimler Brifing:Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açıklama. devam

terimler Bulunma durumu:Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yerini ve zamanını bildiren -da ekini alan ad durumu: Bu küçük m devam

terimler Bulunma Grubu:Bulunma durumu almış bir adın başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Grubu oluşturan adlar b devam

terimler Buyruk Cümlesi:Emir Cümlesi Bilgilerine Bakınız. devam

terimler Buyruk Kipi:Emir Kipi. Eylemin yapılıp yapılmamasını kesin olarak buyuran kip. devam

terimler Bükümlü Dil:Bitişken dil. devam

terimler Büyük Ünlü Uyumu:Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) varsa diğer hecelerdeki ünlüler de k devam

terimler Canlandırma:Canlandırma işi, kişileştirme. devam

terimler Cins Adı:Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad. devam

terimler Cümle:1- Bir duygu, düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir. Çalışt devam

terimler Cümle Dışı Öge:Cümlenin içinde yer alan ancak cümlenin ögesi olmayan sözcük ya da sözcük grubu. devam

terimler Cümle Tamamlama:Kimi zaman bir yargı bütünlüğünden bir sözcük yada sözcük öbeği çıkarılmış olabilir. Yargının anla devam

terimler Cümle Vurgusu:1. Konuşurken veya okurken bir cümlenin sözcüklerinden biri diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetl devam

terimler Cümlenin Ögeleri:Cümlede bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hükmü tam olarak anlatabilmek için kullanılan kelimelerin devam

terimler Çatı:1-Fiillerin özne ve nesne alıp almamaları yönüyle incelenmesine çatı denir. 2-Öznenin eylemi ya devam

terimler Çatı Ekleri:"-l","-n"edilgenlik ve dönüşlülük eki; "-ş" işteşlik eki; "-r","-t","-dir" ettirgenlik ve oldurgan devam

terimler Çekim Eki:1- Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyip, yalnızca cümle içindeki görevini belirleyen eklerdir devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın