Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Dize:Koşuk bir parçayı meydana getiren satırlardan her biri, mısra devam

terimler Dizin:Kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindeki yer numarasıyla belirten ve eser devam

terimler Doğu Türkçesi:Uygur Türkçesi sonra da Hakaniye Türkçesi olarak devam eden Türk dili süreci. devam

terimler Dolaylı Anlatım:Bir sözün kişi, zaman, anlatıcı değişiklikleriyle aktarılan biçimidir. Bu anlatım biçimiyle kurula devam

terimler Dolaylı Söz Söyleme:Kinaye Bilgilerine Bakınız. devam

terimler Dolaylı Tümleç:1. Eylemin anlamını tümleyen ve yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde bulunan veya ilgeç ala devam

terimler Dolaysız Anlatım:Bir sözün, dolaylı anlatımda olduğu gibi herhangi bir değişikliğe uğratılmadan, söylendiği gibi ve devam

terimler Dönüşlü Çatı:Eylemin "-I, -n" dönüşlülük eklerinden birini almasıyla oluşan ve öznenin kendi yaptığı işin kendi devam

terimler Dönüşlü Fiil:İşi yapan ve yapılan işten etkilenen gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere dönüşlü fiil denir. Dö devam

terimler Dönüşlülük Zamiri:Dönüşlülük gösteren kendim, kendin, kendi, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri zamirleri. devam

terimler Dudak Ünsüzü:Dudakların arasından çıkan ünsüzler."b, m, v"gibi ünsüzler. devam

terimler Durak:Kelimeler arasındaki anlamın gerekli kıldığı ses kesintisi: "Dur yolcu/ Bilmeden gelip bastığın bu devam

terimler Duraklama:Duraklamak durumu, eylemsizlik. devam

terimler Durum Gösterme Ekleri:Adın cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli; yalın veya eklerle genişletilmiş olarak aldığı geçi devam

terimler Duygu Paragrafı:Olayı anlatan kişinin iç dünyasının, duygularının öne çıktığı bir paragraf çeşididir. Yazar duygul devam

terimler Duygu Ünlemi:Duygu değeri taşıyan ünlem. devam

terimler Duyulan Geçmiş Zaman:Öğrenilen geçmiş zaman. Rivayet zaman. İşin önce anlatışın da sonra olduğu ve anlatıcının doğrudan devam

terimler Duyulan Geçmiş Zaman Kipi:Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında devam

terimler Duyuru:Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan, a devam

terimler Düşünce Paragrafı:Belli bir konu üzerinde belli bir bakış açısı olan, bu bakış açısını ortaya koyan, bunu savunan ve devam

terimler Düz Cümle:Yüklemi sonda olan cümle. devam

terimler Düz Tümleç:Belirtisiz ve belirtili nesnelere verilen isim. devam

terimler Düz Ünlü:Dudakların düzleşmesiyle oluşan ünlüler, "a, e, ı, i" ünlüleri. devam

terimler Düzlük- Yuvarlaklık Uyumu:Küçük ünlü uyumu. Bir sözcükteki ünlülerin ince ve yuvarlaklık özelliklerine görüşen oluşan ses uy devam

terimler Edat:1. Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak, ad ve ad soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geld devam

terimler Edat Grubu:Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak, ad ve ad soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği devam

terimler Edat Tümleci:1. Cümleye amaç - sonuç, özgürlük, benzerlik, eşitlik, birliktelik, araç anlamı katan ya da sözcük devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın