Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Belgisiz Sıfat:1. Kişileri, nesneleri ve diğer kavramları karşılayan adları; sayı, miktar vb. bakımlardan kabatas devam

terimler Belirli Ad Tamlaması:Türkçede ad tamlaması, ilgi durumu eki almış tamlayan görevindeki bir adın, iyelik eki almış tamla devam

terimler Belirli Geçmiş Zaman:Di'li geçmiş zaman. Bilinen geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman da denir. İşin anlatıştan önce devam

terimler Belirli Nesne:Cümlede fiili geçişli olan yüklemin belli bir kişiyi veya nesneyi etkilediğini gösteren ve yükleme devam

terimler Belirsiz Ad Tamlaması:Tamlayanı ilgi durumu eki almadan kurulmuş olan tamlamalar belirsiz bir ad veya belirsiz bir kavra devam

terimler Belirsiz Geçmiş Zaman:Miş'li geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman ya da öğrenilen geçmiş zaman da denir, işin anlatıştan ö devam

terimler Belirsiz Nesne:Cümlede yüklemin belirtilmemiş bir kişi ve şeyi etkilediğini anlatan ve yükleme durumu eki almamış devam

terimler Belirsizlik Zamiri:Biri, birisi, başkası, herkes, kimse vb. belirsizlik zamirleridir. TUBİTAYs168: İsimleri tam olara devam

terimler Belirteç:Zarf. devam

terimler Belirteç Tümleci:Yüklemi zaman, durum, miktar, ölçü, yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri devam

terimler Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayanı tamlayan eki, tamlananı tamlanan eki alan ad tamlaması. devam

terimler Belirtili Nesne:Geçişli eylemi tümleyen ve belirtme durumunda bulunan tümleç. devam

terimler Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayanı tamlayan eki (-in/ -nin) almayan ad tamlaması. devam

terimler Belirtme Sıfatı:1. Adları işaret, soru, belirsizlik ve sayı bakımından belirten sıfat: bu yaz, şu ağaç, kaç gün vb devam

terimler Benzetme:Benzetmek işi. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olara devam

terimler Betimleme:Tasarlama, bir şeyi sözle ya da yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir. devam

terimler Betimleme Paragrafı:Bir olayı, bir varlığı, durumu, çevreyi ya da bir kavramı göz önünde canlandıracak biçimde anlatan devam

terimler Beyit:Aralarında anlam ilişkisi bulunan iki dizeden oluşmuş koşuk parçası. devam

terimler Biçem:Oluş, deyiş ya da yapış biçimi, üslup, tarz. devam

terimler Biçim Bilgisi:Sözcükleri yapı yönünden inceleyen dil bilgisi kolu. Etimoloji, köken bilgisi, yapı bilgisi. devam

terimler Bildirme Cümlesi:Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil devam

terimler Bildirme Kipleri:Fiilin olumlu veya olumsuz nitelikteki yapılışını; geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zama devam

terimler Bileşik (Zamanlı) Kip:Birleşik Zamanlı Kip: Bildirme ve tasarlama kiplerinin 3. şah. Teklik çekimi üzerine i- ek fiilini devam

terimler Bileşik Sözcükler:İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcükler yapıca bileşiktir. devam

terimler Bilinen Geçmiş Zaman:Görünen geçmiş zaman. Di'li geçmiş zaman. devam

terimler Birinci Çoğul Kişi:Sözü söyleyen kişiler. Biz kişisi. devam

terimler Birinci Tekil Kişi:Sözü söyleyen kişi. Ben kişisi. Konuşan kişi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın