Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Çekim Ekleri:Ad veya fiil soylu kelimeler üzerine gelerek, bağlı oldukları kelime gruplarına göre, kelimeler ar devam

terimler Çekimlenme:Eylemin kip ve kişi eki alması. devam

terimler Çekimli Eylem:Kip ve kişi eki alarak yüklem olmuş eylem. devam

terimler Çekimsiz Fiil:Fiil kök ve gövdelerinden belirli eklerle türetilen; ancak, şahıs ekleri alarak çekime girmediği i devam

terimler Çıkma Durum Eki:Ad soylu sözcüklere eklenerek ayrılma, uzaklaşma anlamı veren ek. devam

terimler Çıkma durumu:Kelime gruplarında ve cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını gösterm devam

terimler Çoğul Ad:Aynı tür varlıkların birden fazlasını anlatan isimlere çoğul isimler denir. Örnek : kediler, kuşla devam

terimler Çoğul Eki:(Çokluk eki) Adlarda ve zamirlerde aynı türden birden çok varlıkları anlatmak için; fiillerde, fii devam

terimler Çok Anlamlılık:Bir kelimede temel anlamla bağlantılı birden çok anlamın bulunması; bir kelimenin anlam gelişmesi devam

terimler Damak Ünsüzü:On ya da art damakta oluşan "g, n,y" gibi ünsüzler. devam

terimler Dar Ünlü:Alt çenenin biraz açılmasıyla oluşan ünlüler. "ı, i, u, ü" ünlüleri. devam

terimler Daralma:Son hecesi "a-e" geniş seslileriyle biten kelimelere "-yor" eki getirildiğinde bu geniş sesler dar devam

terimler Deneme:Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varm devam

terimler Devrik (Kuralsız) Cümle:Yüklemi sonda bulunmayan cümledir. Bu tür cümleler daha çok şiir dilinde ve konuşmalarda görülür. devam

terimler Devrik Cümle:Anlamı güçlendirmek veya güzelleştirmek için Türkçenin normal söz dizimine aykırı olarak yüklemi ö devam

terimler Deyim:Belli bir durumu, belli bir kavramı göstermek için kullanılan öz anlamından az çok ayrı, ilgi çeki devam

terimler Deyimler:Genellikle gerçek anlamından az çok sıyrılarak ilgi çekici anlam taşıyan söz öbeklerine deyimdevam

terimler Di'li Geçmiş Zaman:İşin anlatıştan önce yapıldığını bildiren ve anlatıcının da tanık olduğu zaman. Görülen, bilinen g devam

terimler Didaktik Şiir:Belli bir düşünceyi kabul ettirmek veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkar devam

terimler Dil:İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan ses ve işaretlerin tümüne dil denir. Türkçe, Almanca, İngiliz devam

terimler Dil Ailesi:Aynı dille ilgili bilgilerin verildiği anlatımdaki dil işlevi. devam

terimler Dil Bilgisi:1. Dünya üzerinde, her ulusun bir dili vardır. Bir dili, doğru ve güzel konuşup yazabilmek için ge devam

terimler Dilek (istek) Cümlesi:Bir dileği, bir isteği, bir arzuyu, bir temenniyi bildiren cümlelere, anlamları yönünden dilek vey devam

terimler Dilek Kipi:Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini şarta veya dileğe bağlayan ya devam

terimler Dilek Kipleri:Eyleme eklenerek ona dilek anlamı katan ekler. devam

terimler Dilek-Şart Cümlesi:Birleşik cümlelerde temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini tasarlama durumundaki bir dile devam

terimler Dilin İşlevleri:Dilin gönderici tarafından amaçlanan görevleri. devam

DİĞER SAYFALAR:

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 594

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın