Eğitim Sitesi

Münfesih Nedir? Münfesih Hakkında Kısaca Bilgi

Münfesih Terimi Hakkında Bilgiler

MünfesihBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Münfesih:
Dağılan, hükümsüz olan.

 

MünfesihHukuk Terimi Olarak Münfesih:
infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Şef: Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. devam et

  box Karkas: Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet. devam et

  box Tranşe Ruhsatı: İlgili kurumca verilen tranşe izni. devam et

  box Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni: Tesis yeri ile projeleri ve diğer belgelerin uygun görülmesi durumunda tesis yerinin ve kurulmasının uygun olduğuna dair yetkili makamın yazılı izni. devam et

  box Belediye Sınırı: Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan, yetkili mercilerce onaylanarak kesinleşen ve belediyenin görev ve yetki alanını belirleyen sı devam et

  box Yargıtay: Adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı olup, kanun ile belirlenen bazı davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak devam et

  box Göçebelik: Sabit bir mekana yerleşmeyip, iklim ve coğrafi şartlara bağlı olarak daha avantajlı yerleşim birimlerine periyodik aralıklarla göç etme esasına dayalı devam et

  box Tüzel Kişi: Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun kişi saydığı kurum, kuruluş ve müesseselere tüzel kişi (hükmi şahıs) denir. devam et