Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mümsiha Nedir? Mümsiha Hakkında Kısaca Bilgi

Mümsiha Terimi Hakkında Bilgiler

MümsihaYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mümsiha:
Hattatlarla kâtiplerin kalemin mürekkebini silmek için kullandıkları beze verilen ad. Bu bez siyah ve yumuşak olurdu.

 

Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

box Gömme Şemse: Süsleme yapılacak yerlerin mukavva ile birlikte derileri de kesilmiş ve sonradan, kabartma süsü kavi başka deri buralara yapıştırılmışsa buna gömme şe devam et

box Şecâb: Mecma adı verilen geniş karınlı kare şeklinde madeni hokkaların kapaklarına verilen ad. devam et

box Kalıp: 1- Hattatlar arasında cel'î yazıların müsveddelerine verilen ad. Kalıplar çeşitli şekillerde meydana getirilirdi. Bazı hattatlar sulu mürekkeple kaba devam et

box Kıvrımdal: Şaz yolu ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

box Milka: Lika ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

box Bellut (Bulut) Şeceri: Palamut ağacı. Külü bir çeşit ahar yapımında kullanılır. devam et

box Ferağ: Yazma eserlerde eserin son sayfasındaki son satırlara denir. devam et

box Tirşe: Üzerine yazı yazılacak şekle konulmuş hayvan derisine verilen ad. İyisi genç dana derisinden, adileri koyun ve keçi derisinden yapılırdı. Eski yazılar devam et