Eğitim Sitesi

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Tehlil

Lâ İlâhe İllâllahü Vahdehü Lâ Şerikeleh Lehülmülkü Velehülhamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey'in Kadir.

Tekbir

"Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahi'l hamd" demek. Allah'ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.

Telbiye

İhrama girenlerin, niyetle birlikte okumaya başlayıp Kâbe'yi görünceye kadar tekrar etmeleri uygun görülen "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ Şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde venni'mete Leke Velmülk. Lâ Şeri-ke Lek." duasıdır.

Temettu

Sözlükte yararlanmak anlamına gelir. Aynı yılın hac aylarında önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden ihrama girip hac yapmaya temettu denir.

Terviye

Sözlükte suya kandırmak anlamına gelen terviye Zilhicce ayının 8. günü, yani Kurban Bayramı arafesinden bir önceki güne denir.

Terviye günü

Zilhiccenin 8. günü. Bugün Minâ'ya çıkmak ve geceyi orada geçirmek sünnettir.

Teşrik

Et kurutmak, suya kandırmak, gördüğü rüya üzerine düşünmek demektir.

Tetavvu'

Nafile ibadet.

Teyamün

Tavafı Kâbe'nin sağından yapmak demektir.

Udhıyye

Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen kurban demektir.

Udhiye

Kurban bayramında Allah rızası için kesilen vacip kurban.

Umre

Hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa'y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir.

Vadi-yi Urene

Arafat ovasında bir vadi. Arefe günü Arafat'ın Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmak, haccın farzlarındandır.

Vakfe

Durma. Arefe günü Arafat'ın Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra bir miktar durmak. Bu farzdır.

Yevm-i Nahr

Kurban kesme günüdür.

Zemzem

Allah'ın (c.c.) Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e ihsan ettiği ve kaynağı Kâbe'nin doğu tarafında bulunan suyun adıdır.

Diğer Hac ve Umre Terimleri

İlk Sayfa ... 4 5 6 7 [8]

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 156

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa