Eğitim Sitesi

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Hacc-ı ekber

Farz olan hac. Haccetül-İslam da denir.

Hacc-ı Mebrur

Makbul olan Hac demektir.

Haccın eda şekilleri

Haccın eda şekilleri de aynı şekilde üçtür. Bunlar İfrad, Temettü ve Kıran'dır.

Haccın Kısımları

Haccın üç kısmı vardır. Bunlar farz, vacip ve nafiledir.

Hacer-i Esved

Kâbe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından, Cennet'ten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

18-19 cm kutrunda, kırmızımsı, esmer, parlak bir taştır. Hz. İsmail (AS) tarafından Ebu Kubeys dağından getirilen bu taş, tavafa başlama noktasıdır. Bu taşı istilam ederek Hacca başlamak sünnettir.

Hacer-ül Esved

Kâbe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından, Cennet'ten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

18-19 cm kutrunda, kırmızımsı, esmer, parlak bir taştır. Hz. İsmail (AS) tarafından Ebu Kubeys dağından getirilen bu taş, tavafa başlama noktasıdır. Bu taşı istilam ederek Hacca başlamak sünnettir.

Hâlk ve Taksir

Umrenin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine Hâlk, bir miktar kestirmelerine ise Taksir denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin uç kısmından az miktarda kestirmeleri, ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

Harameyn

İki harem anlamına gelen kelime, Mekke ve Medine anlamına gelir.

Harem Bölgesi

Mekke ve etrafına yayılan, Allah (c.c.) tarafından Harem Bölgesi olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alınan geniş alandır.

Mekke etrafında, bitkileri koparılmamak ve hayvanları avlanmamak üzere sınırları belirlenmiş bölgeye denir.

Hatim

Kâbe'nin kuzey duvarı hizasında yarım daire şeklinde duvarcık ile Kâbe arasında kalan yer. İsmail aleyhisselam ve annesi Hazret-i Hacer'in kabri buradadır.

Kâbe'nin kuzeybatı duvarının (Rükn-i Irak-i ile Rükn-i Şami arası) karşısında, zeminden 1 metre kadar yüksek 1,5 metre kalınlığında yarım daire şeklinde duvardır.

Hatim ve Hicr-i İsmail

Kâbe'nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara "Hatim" denir. Bu duvarla Kâbe arasındaki boşluğa ise "Hicr-i İsmail" denir. Burası Kâbe'nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.

Hedy

Allah-u Teâlâ'nın rahmetine yaklaşmak veya işlenen bir yasağa kefaret olmak için harem bölgesinde kesilmek üzere götürülen, kendisi veya parası gönderilen kurbana denir.

Hervele

1. Erkeklerin sa'y yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla ve koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.

2. Safâ ve Merve arasında sa'y yapılırken yeşil direkler arasında süratli ve çalımlı yürümek.

Hıcr-i Kabe (Hatîra, Hıcr-i İsmail)

Kâ'be'nin kuzey-batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir. Buraya Hatîra ve Hicr-i İsmail de denir. Burada namaz kılıp dua edilir. Hz. İbrâhim (a.s.) ile oğlu İsmail (a.s)'ın yaptığı Kâ'be binası bu kısmı da içine alıyordu. M. 605 yılında yapılan tamirde bu kısım inşaat malzemesi yetmediği için Kâ'be dışında bırakılmıştır. Bu boşluk Hatîm adı verilen yarım daire şeklinde bir duvar ile çevrilidir.

Hil

Harem bölgesi ile mikât sınırları arasında kalan yerlerdir.

Hill Bölgesi

Harem bölgesi ile Mikat sınırları arasında kalan yerdir.

Hira Mağarası

Cebel-i hira, Cabel-i nur dağındaki mağara. Peygamber efendimize ilk vahiy bu mağarada indi.

Hücre-i Saadet

Medine-i münevverede Peygamber efendimizin kabr-i şerifi. (Burada Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer de medfundur.)

Iztıba

Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuz ve sağ kolunu birlikte açık bulundurmalarıdır.

İfrad Haccı

Hac aylarında sadece hac yapmak üzere ihrama girilip umresiz olarak yapılan hacdır. Bir hac mevsiminde sadece hac yapıldığı için "tek yapma" anlamında ifrad denilmiştir

Diğer Hac ve Umre Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 156

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa