Eğitim Sitesi

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Makam-ı İbrahim

Hz. İbrâhim (a.s)'ın Kâ'be'yi inşâ ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca da'vet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Bu yer, Kâ'be'nin doğu tarafında, zemzem kuyusu ile Kâ'be'nin kapısı arasındadır. Buradaki taşta ayak izi vardır. Taş, cam bir fanus içine alınmıştır.

Mekki

Mekke'de ve Mikât sınırları içinde ikamet eden kimseler.

Menasik

Hac ve Umrenin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir. Hacla ilgili fiil ve ibadetler.

Merve

Sa'yin yapıldığı iki tepeden biri. Sa'y Safâ ve Merve tepeleri arasında yapılır.

Mes'a

Sa'yin yapıldığı yer. Safâ ve Merve arası.

Mes'a

Safa ile Merve arasında sa'y yapılan yere denir.

Mescid-i Aksâ

En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüs'tedir. Beyti Makdis (kutsal ev) ismiyle de anılan ve Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde yapılan ikinci mesciddir (Buhârî, Enbiyâ, 10,40. Müslim, Mesacid, 1-2). Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi (Bakara, 2/144), Hz. Muhammed (a.s.)'in İsra olayında uğradığı (İsrâ, 17/1), Miracın başladığı, Hz. İsâ'ya kadar bir çok Peygamberin namaz kıldığı mesciddir.Günümüzde Mescid-i Aksâ; Kudüste, Süleyman Ma'bedînin güney tarafındaki camiye denilmektedir. Peygamberimiz ibâdet amacıyla seyahat edilebilecek üç mescidden birinin Mescid-i Aksâ olduğunu bildirmiştir. (İbn Mâce, Salât, 197).

Mescid-i Haram

Mekke'de ortasında Kâ'be'nin bulunduğu Cami-i Şeriftir.Halk arasında Harem-i Şerif de denir. Yer yüzünde ilk yapılan mesciddir (Müslim, Mesâcid, 1).Mescid-i Haram'da kılınan namaz diğer mescidlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha fazla sevaptır (İbn Mâce, Salat,195).

Mescid-i Hif

Yetmiş peygamberin namaz kıldığı Minâdaki mesciddir.

Mescid-i Kıbleteyn

Peygamber efendimiz Medine-i münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye dönülmesi emrinin geldiği mescid.

Mescid-i Kuba

Peygamberimizin hicret ederken, Medine yakınında Kuba köyünde yaptırdığı mescid.

Mescid-i Nebevi

Medine'de bulunan, içinde Efendimiz (SAV)'in mübarek naaşının bulunduğu camidir.

Mescid-i Nemîre

Mekke'de Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelife istikametinde Urene vadisi sınırları içinde bulunan mescidîn adıdır. Hacda arefe günü arefe hutbesi bu mescitte okunur.

Meş'ar-il Haram

Müzdelife'de bir tepe. Müzdelife vakfesinin bu tepede yapılması sünnettir.

Meşair

Hac ibadetinin diğer bir adı meşairdir.

Meşar-i Haram

Müzdelife'de Kuzeh Dağı üzerinde olan bir tepedir.

Metaf

Tavaf edilen yer anlamına gelir. Mescid-i Haram içerisinde,Kâ'be'nin etrafında tavaf etmek için tahsis edilen yeri ifade eder.

Mikat

Hill bölgesinde dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınırlardır. Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya Müslümanları, Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelirken bu sınırlardan ihramlı geçerler.

Minâ

Mekke ile Müzdelife arasında, Harem sınırları içinde bulunan bir bölge. Hacıların cemreleri taşladıkları ve kurban kestikleri yer.

Muhasser Vadisi

Minâ ile Müzdelife'yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ'ya giderken durmamaları gereken yer. Burası Eshab-ı filin durak yeri idi.

Diğer Hac ve Umre Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 156

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa