Eğitim Sitesi

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

Feodalite

Orta Çağ'da özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen. Derebeylik.

Fütürizm

1. Yirminci yüzyılın başında ortaya çıkan İtalyan edebiyat ve sanat akımı.

2. İtalyan şairi Marinetti’nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övme, geleneksel edebî kuralları yıkma amacını güden ve Dadacılık, gerçeküstücülük vb. akımlara öncülük etmiş olan edebiyat akımı.

Genel Ağ

Dünya üzerindeki tüm bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayan genelleştirilmiş bilgi iletişim ağı; siber uzay, siber âlem, internet.

ABD'de 1969'da Stanford Araştırma Enstitüsündeki bilgisayar hatası ile "login" kelimesi yazılırken "g" tuşuna basılmasıyla bilgisayar çöktü ve "lo" yazısı bağlı olduğu ağın diğer ucundaki bilgisayarda ekrana yansıdı. Bu iki harf ağ üzerinden gönderilen ilk ileti oldu.

Gerilla

Düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan, hafif silahlarla donatılmış topluluk.

Getto

Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi.

Gök Okulu

Nuri Demirağ'ın Sivas'ın Divriği ilçesinde pilot yetiştirmek amacıyla açtığı okul.

GÖKTÜRK

TSK ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşılamak amacıyla uydu ve görüntülerin alınacağı, işleneceği ve uydunun kontrolünün yapılacağı yer istasyonu geliştirme projesi.

Güç Dengesi

Bir ülkenin askerî, siyasi, ekonomik ve bilimsel olarak diğerlerinin aleyhine her şeyin kontrolünü ele geçirmesine izin vermeyerek ülkeler arasındaki dengeyi muhafaza etmeyi öngören siyasal düşünce.

Gümüş Motor

1956 yılında Mühendis Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle Türkiye'nin ilk yerli motorunu üretmek için kurulan fabrika.

Güven Oyu

Demokratik ülkelerde, parlamento üyelerinin yürütme yetkisine sahip olan hükümeti desteklediklerini, programını ve uygulamalarını gösterme yöntemidir.

Hegemonya

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı.

Hikikomeri

Kişinin sosyal hayattan koparak zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirmesi.

Hiper Enflasyon

Yıllık yüzde bini veya aylık yüzde ellileri aşan ve paranın bütün işlevlerini yitirmesine neden olan çok yüksek oranlı enflasyon.

Holokost

Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği Yahudi katliamına verilen isim.

Hürkuş

29 Ağustos 2013 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren yerli üretim uçağımız.

İdealizm

Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretilerin genel adı.

İdeoloji

Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî ve estetik düşünceler bütünü.

İhtikâr

Ticari yaşamda vurgunculuk, karaborsacılık.

İhtilal

Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim.

İltica

Ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği sığınma hakkı.

Diğer Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 303

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa