Eğitim Sitesi

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

Online Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğü

Devalüasyon

Bir ülkenin para birimi değerinin, diğer ülkelerin para birimi değerine oranla düşmesi ve bu durumu düzeltmek için devlet tarafından yapılan müdahale. Devalüasyon özellikle sabit kur sistemi için geçerlidir. Bu sistemde yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değeri hükûmet tarafından belirlenir ve devalüasyonda hükûmet kararıyla ve aniden yapılır.

Devrim Arabaları

Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) toplantısında dile getirmesinin ardından 129 günde tamamlanan, Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk yerli otomobil.

Diaspora

Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer.

Diktatör

Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse.

Diplomasi

Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü.

Diyalektik

Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmayı sağlayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi.

Doktrin

Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü.

Domuzlar Körfezi Çıkarması

17 Nisan 1961 yılında ABD'nin desteğini arkasına alan sürgün Kübalıların, Fidel Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdikleri başarısız işgal girişimi.

Donanma

Bir devletin deniz kuvvetleri. Armada.

Dörtlü Takrir

1945'te bir grup CHP milletvekili tarafından hazırlanan parti programı ve yönetimine ilişkin önerileri içeren belge.

Egemen Devlet

Egemen devlet, egemenliğini başka bir otoriteden almayacağı gibi, devlet egemenliğini kullanırken, kendisinden daha üstün başka bir otoriteye de bağımlı değildir. Bu anlamda egemenlik; devletin, kendi yetkilerini ve kendi temel hukuk kurallarını serbest iradesiyle belirlemesidir. (E. Teziç)

Ego Sörfü

Teknolojiye düşkünlüğü olan insanlardan bazılarının belli aralıklarla ismini Genel Ağ'da kendisiyle ilgili gelişmeleri aratarak takip etmesi.

Ekim Devrimi

Ekim (7-8 Kasım) 1917 Rusya’da işçi sınıfının önderliğinde gerçekleştirilen sosyalist devrimdir. Nisan 1917'de Duma yönetiminin kurulması Rus halkının ekonomik, demokratik sorunlarıyla barış isteğini karşılamayınca, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin önderliğinde, "Sovyet" adı verilen yerel yönetim birimleri kuruldu. Böylece güçlenen sosyalistler Ortodoks Takviminde, Ekim 1917'de Lenin'in önderliğinde Petrograd'da (Leningrad) devrimi gerçekleştirdiler. Bu hareket Moskova’ya oradan da tüm Rusya'ya yayıldı.

Enflasyon

Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesini artıran ve dolayısıyla alım gücünü düşüren oran.

Enformasyon

Danışma, tanıtma.

Enstitü

Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

Entegrasyon

Aralarında karşılıklı bağımlılık bulunan birimlerin ayrıyken sahip olamadıkları özellikleri bir araya gelip elde etme girişimi.

Etnik

Kavimle ilgili, kavmî.

Fasıl

Belli bir sürede yapılan iş, karşılaşılan durum veya olay.

Federasyon

Savunma ve dış politika alanında dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi.

Diğer Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 303

Terimler Sözlüğü Ana Sayfa