Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Bakıma Muhtaç İnsan:Günlük hayatta her zaman yapılması gereken bazı basit bedenî hareketlerin yerine getirilmesinde (g devam

terimler Bakıma Muhtaç Özürlü:Ağır bir yaralanma, sakatlanma, doğuştan gelen veya daha sonra ortaya çıkan herhangi bir özürlülük devam

terimler Bakıma Muhtaç Yaşlı:İleri yaşlılık sebebiyle bakıma muhtaç hâle gelmiş insan. devam

terimler Bakıma Muhtaçlık Derecesi:Değişik derecelerde başkalarının fizikî desteğine ihtiyaç duyma durumudur. devam

terimler Bakiye:Bir alacaktan geriye kalan miktar. devam

terimler Balanced Scorecard:Dengeli sonuç kartı — kurum karnesi. Yöneticilere uzun dönemli stratejik hedeflerin kısa dönemli e devam

terimler Banliyö:Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan ve yaşayışına katılan yerleşme. Büyük bir kentin yakın ç devam

terimler Bar:Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure üzerinde oturarak içki içip, da devam

terimler Baraka:Tahta, çinko, sac gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz, eğreti yapı. devam

terimler Basit Tamir Ve Tadil:Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, ele devam

terimler Baskı Grubu:Ülke yöneticilerini, kamuoyunu veya başka toplumsal kuruluşları etkileyerek, üyelerinin ortak çıka devam

terimler Başkan Vekili:Belediye başkanının, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrılması hallerinde devam

terimler Başkanlık Divanı:Meclis üyeleri arasından, gizli oyla seçilen meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki devam

terimler Bayındır:İmar, İşlenmiş, Mamur, Abat, Bakımlı, Ongun. devam

terimler Bekar Odası:Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına ya da birkaç kişi ile birlikte kalabil devam

terimler Belde:Belediyesi bulunan yerleşim birimi. devam

terimler Belediye:1) Belediye kelimesi, köken itibarı ile Arapça olup, bir insan topluluğunun yerleşme niyeti ile ot devam

terimler Belediye Başkanı:Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi. (Belediye başkanı, ilgili kanun devam

terimler Belediye Nikahı:Medeni kanuna göre kıyılan resmî nikâh. devam

terimler Belediye Organı:Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı, belediye organını oluşturmaktadır. devam

terimler Belediye Sınırı:Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan, yetkili mercilerce onaylanarak kesinleşen devam

terimler Belge:Çeşitli ortamlarda bulunan her türlü bilgi kaynağı. devam

terimler Belgeli Turizm İşletmesi:İstirahat ve eğlence yerlerinden, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 2634 sayılı Turizmi Teşvi devam

terimler Belli İstekliler Arasında İhale Usulü:Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiğ devam

terimler Benchmarking:Kıyaslama. Bir organizasyonun kendini değerlendirerek, rakiplerini, iş ortaklarını, diğer sektörle devam

terimler Bertaraf Etme:Ünitelerden kaynaklanan tıbbı atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması, çevreye ve devam

terimler Beşeri Sermaye:Eğitim ve sağlık durumu ile teknik ve organizasyona ilişkin bilgi durumu. Kişisel beyin gücüne day devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın