Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Bom:İş makinelerinin kaldırma kollarına verilen ad. devam

terimler Bordür:Kenar Süsü. Yollara döşenen süslü taşlar. devam

terimler Bölge:"Çevre", "Alan" anlamına gelmekte olup, çok boyutlu, çok anlamlı ve sınırları oldukça güç çizilen devam

terimler Bölge Planı:Kalkınma planları ve Ülke Mekansal Politika Planına uygun olarak, metropoliten bölgeler, planlama devam

terimler Bölgesel Dengesizlik:Bir ülkede farklı yörelerde sürdürülen farklı ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan gelir ve sosyo devam

terimler Bölgesel Kalkınma:Kalkınma planlarının ve politikalarının bölge ölçeğinde düzenlenmesi. devam

terimler Bölgesel Kalkınma Ajansları:Kamunun finansman sağladığı bölgesel ekonomik gelişmeyi özendirmek üzere tasarlanmış, çalışma alan devam

terimler Bölgeselleştirme:Daha çok yönetsel bir anlam taşır ve merkezi yönetim karşısında bölgesel birimlerin yetkilerinin v devam

terimler Bürokrasi:Bürokrasi kavramı, genelde örgüt, örgütün işleyişi gibi anlamlar içermekte ve bu özelliği ile özel devam

terimler Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı devam

terimler Bütçe Açığı:Kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan miktarı. devam

terimler Bütçe Çağrısı:Belediye bütçesinin hazırlanması için, belediye birimlerinin kendi dairelerinin gider bütçelerini devam

terimler Bütçe Dengesi:Gelirin gidere eşit olma durumu. devam

terimler Bütçe Emaneti:Mali yıl içerisinde veya sonunda verile emrine bağlandığı halde herhangi bir nedenle kısmen veya t devam

terimler Bütçe Fazlası:Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşan kısmı. devam

terimler Bütçe İçi Avans:Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi ve çeşitli giderler için i devam

terimler Bütçe İçi Kredi:Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilmeyecek ve avans sınırlarını aşan ivedi devam

terimler Bütçe Kararnamesi:Bütçe yılına ait gider ve gelir toplamları ile bunlarla ilgili hükümleri ve bütçe açığı varsa ne s devam

terimler Bütçe Kodlaması:Devlet faaliyetlerinin kurumsal, fonksiyonel, ekonomik sınıflandırılmasıdır. devam

terimler Bütçe Tertibi:Gider bütçelerinde program, alt program, faaliyet-proje, ödenek türü ve harcama kalemlerinden oluş devam

terimler Bütçe Yılı:Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre. devam

terimler Büyükşehir:Merkezî idarenin vali yönetimindeki şehirlerinden nüfus ve ticarî bakımından belli bir büyüklükte devam

terimler Büyükşehir Belediyesi:En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlaya devam

terimler Büz:Boru, nefir, akaç, künk. Betondan drenaj ve pissu borusu. devam

terimler Çalgılı Kahve:Kahvehane benzeri olup içinde çalgı çalınarak eğlence yapılan yer. devam

terimler Çalışma Çağındaki Nüfus:Fiilî çalışma çağı olarak kabul edilen 15 — 60 veya 18 — 65 yaşları arasında olan insanlar. devam

terimler Çalışma Gücü Kaybı (İş Göremezlik):Herhangi bir kaza, hastalık veya sakatlık sebebiyle, malullüğün ortaya çıkması ve benzer meslekî e devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın