Eğitim Sitesi

Tek Aharlı Nedir? Tek Aharlı Hakkında Kısaca Bilgi

Tek Aharlı Terimi Hakkında Bilgiler

Tek AharlıYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Tek Aharlı:
Üzerine bir defa ahar sürülen kâğıtlara verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Şahâne Nüsha: Çok itina ile tezhip ve tezyin edilmiş, icabında resimler yapılmış ve ciltlenerek padişâha takdim olunan veya bir büyük makama verilmeye lâyık nüshaya devam et

  box İstif: "Bir şeyi birbiri üzerine ve sıra ile dizip yığmak" demek olan bu kelime, eski yazıda kelimeleri birbiri üzerine çıkararak dizmek yerine kullanılmış b devam et

  box Tebyiz: Beyaza çekme ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Salyangoz: Salyangoz diye adlandırılan küçük rumi tarzındaki kıvrımlar simetrik dörtlü hattın çakışma noktasında kullanılır. Bağlayıcı bir özellik taşır. devam et

  box Kartuş-Pafta: Geniş bordürler ya da Sertap üzerine yuvarlak veya beyzî şekilde parçalar konmuş ise bunlara kartuş-pafta denilir. Bazen bu paftalarda cildi yapan san devam et

  box İlhani: İlhanlılar devrinde Anadolu'da yaygın olarak kullanılan keşideli bir yazı türüne verilen ad. devam et

  box Fersude: Eskimiş, yıpranmış, solmuş, eski yırtık. devam et

  box Gevaş: Nakş-ı âbi ile ilgili bilgilere bakınız. devam et