Oyun Siteleri

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

  terimlerAfaki: Mekke'nin etrafındaki "Mikat" denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikamet eden kimselerdir.

  terimlerAltın Oluk: Kâ'be'nin Hatimin karşısındaki kuzey duvarının üst orta kısmındaki yağmurları akıtan oluk.

  terimlerAltınoluk (Mizâb): Kâbe'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm'in bulunduğu taraftaki duvarın üstüne yerleştiri

  terimlerArafat: Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen "Arafat", Mekke'nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz b

  terimlerArefe günü: Zilhicce'nin 9.(kurban bayramından bir önceki) günüdür. Arafat vakfesi bugün yapılır.

  terimlerBab-ı Cibril: Peygamber efendimizin Medine-i münevverede inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı.

  terimlerBab-ür Rahme: Rahmet Kapısı. Medine'de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı.

  terimlerBab-üs-Selam: 1. Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan, Bab-ı Şeybe de denilen kapı. 2. Mescid-i Nebi'nin batı duvarında kıbleye yakın olan Bab-ı M

  terimlerBab-üt-Tevessül: 1. Mescid-i Nebi'nin kuzeye açılan kapısı. 2. Hicretin ikinci senesi Receb ayında, kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye dönmesi emrolunca, mescidin

  terimlerBedel (Nâib): Başkası adına hac eden vekil. Üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve yaşlılık gibi şer'î bir mazeret sebebiyle bizzat yapamay

  terimlerBedene: Hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban olarak kesilen deve veya sığır demektir.

  terimlerCebel-i Rahme: Arafat ovasının ortasındaki tepe. Rahmet dağı demektir.

  terimlerCebel-i Sevr: Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk sığındığı yer.

  terimlerCem-i Takdim: Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi'de yalnız hac mevsiminde Arefe günü Arafat'ta, öğle ve ikindi,

  terimlerCem-i Tehir: Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Hanefi'de yalnız hac mevsiminde Arefe günü Müzdelife'de akşam, yatsıyla yatsı

  terimlerCemre: Sözlükte çakıl taşı ve ateş koru anlamına gelen "cemre", bir hac terimi olarak, haccedenlerin kurban bayramı günleri Mina'da,halk arasında

  terimlerCemre-i Akabe: Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk arasında ise "Büyük Şeytan" denir.

  terimlerCemre-i Ulâ: Birinci cemre demektir. Mekke yönünden üçüncü cemredir.Halk arasında bu cemreye "Küçük Şeytan" denir.

  terimlerCemre-i Vusta: Orta Cemre demektir. Mekke yönündeki ikinci cemredir.Halk arasında "Orta Şeytan" denir.

  terimlerCemreler: Minâ'da birbirine birer ok uzaklıkta bulunan üç taş kümesidir. Bunlardan birincisine Cemre-i Ula, ikincisine Cemre-i Vusta, üçüncüsüne Cemr

  terimlerCennet-ül Mu'allâ: Mekke'deki kabristanın ismidir. Hazret-i Hatice ve bazı Sahabe-i kiram buradadır.

  terimlerCidal: Başkalarıyla tartışmak, hakaret ve kavga etmek anlamına gelir. İhram yasaklarından biridir.

  terimlerCinayet'ül Hac: Hac yasakları demektir.

  terimlerDem: Hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ya da bir ihram yasağının ihlal edilmesi sonucu ceza olarak koyun

  terimlerDem-i Cübran: Ceza kurbanı demektir.

  terimlerDem-i Şükran: Şükür kurbanı demektir.

  terimlerEbtah: Hacıların veda tavafından önceki gün Mekke ile Mina (Muhassab) arasında konaklayarak burada öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kıld

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 156

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın