Eğitim Sitesi

Sapma Nedir? Sapma Hakkında Kısaca Bilgi

Sapma Terimi Hakkında Bilgiler

SapmaMatematik-Geometri Terimi Olarak Sapma:
Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Çıkan: Çıkarma işleminde, eksilenden ne kadar eksiltileceğini gösteren sayıdır. devam et

  box Ekstremum Değer: Fonksiyonun en büyük ve en küçük değerlerinden her biri. devam et

  box Aritmetik Ortalama: 1- Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesi ile elde edilen sayı. 2- Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının devam et

  box Hekto Litre: Litrenin 100 katına hektolitre denir."hl" biçiminde yazılır. devam et

  box İç Açı: 1- Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde, bu doğruların arasında ve kesenin farklı yanlarında olan açılar. 2- Köşesi çemberin bir iç nok devam et

  box Hipotenüs: Bir dik üçgende, dik kenarların karşısındaki en uzun kenar. devam et

  box Vektör Uzayının Boyutu: Vektör uzayının tabanındaki elemanlarının sayısı. devam et

  box Litre: Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmede kullanılan, bir desimetreküplük ölçü birimidir.Su, gazyağı, zeytinyağı ve süt gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür devam et