Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Matematik Sistem Nedir? Matematik Sistem Hakkında Kısaca Bilgi

Matematik Sistem Terimi Hakkında Bilgiler

Matematik SistemMatematik-Geometri Terimi Olarak Matematik Sistem:
Boş olmayan bir küme ile bu küme üzerinde tanımlı bir veya daha çok işlemin oluşturduğu sisteme matematik sistem denir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Deltoid: Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir. devam et

  box Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Şekilde ABC açısı x ile gösterilmektedir. devam et

  box Paralel Doğrular: Aynı düzlemde bulunan ve ara kesitleri boş küme olan iki doğru. devam et

  box Küre Kuşağı: Bir küre yüzeyinin paralel iki düzlem arasında kalan parçası. devam et

  box Görüntü Kümesi: Bir fonksiyonda tanım kümesinin elemanlarının eşleştiği elemanları içeren küme. devam et

  box Perspektif Çizim: Yapıların veya 3 boyutlu cisimlerin kâğıt üzerindeki çizimlerinde, kenarları taşıyan doğruların kesişir gibi göründüğü çizim. devam et

  box Oran: Aynı ölçü birimi ile ölçülen niceliklerin karşılaştırılmasına denir. a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a devam et

  box Çelişki: Doğruluk değeri daima yanlış (0) olan bileşik önerme. devam et